Projekt Frapol nZEB - poprawa jakości powietrza w miastach

Firma Frapol dostrzegła potrzebę wprowadzenia na rynek systemu spełniającego wymagania rozporządzeń unijnych, mających na celu redukcję zużycia energii przez obiekty budowlane oraz ochronę środowiska. Największą motywacją do działania jest jakość powietrza w miastach, dlatego powstał projekt Frapol nZEB, który opiera się na 3 filarach.

Projekt Frapol nZEB - poprawa jakości powietrza w miastach

MRR - multifunkcyjny regenerator rewersyjny

Innowacyjny w skali świata co do konstrukcji oraz funkcji multifunkcyjny wymiennik ciepła MRR.

Jego podstawowe cechy niespotykane w rozwiązaniach rynkowych to:

  • regulowany odzysk wilgoci z powietrza usuwanego bez użycia energii pierwotnej (usuwa bardzo energochłonny koszt nawilżania powietrza nawiewanego w zimie) - badania laboratoryjne w małej skali pokazują sprawność odzysku wilgoci na poziomie 70% co znacznie przewyższa oczekiwany stopień nawilżenia powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi,
  • zapobieganie zamrożeniu (nawet częściowemu) wymiennika z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności bez użycia energii pierwotnej,
  • wartość dodaną stanowi bakteriobójczość powłoki higroskopowej stosowanej w wymiennikach która gwarantuje zachowanie jakości nawiewanego powietrza.

Dzięki budowie modułowej można w prosty sposób skalować rozmiar wymiennika do indywidualnych potrzeb.

FRAGATA - gazowy agregat trójgeneracyjny

Drugi podstawowy komponent systemu Frapol nZEB stanowi gazowy agregat trójgeneracyjny FraGATa. Do celów spełnienia założeń docelowego systemu niewystarczające jest wykorzystanie dostępnych rynkowo gazowych pomp ciepła. Zalety nowego rozwiązania wiążą się ze stopniem odzysku energii traconej ze spalanej energii chemicznej paliwa wykorzystywanej do napędu układu chłodniczego oraz komponentów elektrycznych układu. Stopień wykorzystania energii wyniesie 85%.

Uzyskanie takich wartości umożliwi nowoczesna konstrukcja silników zasilanych gazem (odzysk ciepła traconego z silnika nastąpi poprzez dodatkowych układ chłodniczy napędzany z samego silnika) oraz wykorzystanie energii wykroplenia pary wodnej zawartej w spalinach - obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy i zagospodarowanie odzyskanej energii w układzie.

NEURO+ - moduł sterowania

Frapol Neuro+ to układ sterowania, który analizuje historię funkcjonowania, rozumie aktualne oraz rozpoznaje przyszłe potrzeby budynku i użytkownika, optymalizując pracę urządzeń Frapol pod kątem ich zaspokojenia.

Frapol Neuro+ wychodzi naprzeciw potrzebom automatycznego reagowania na zmienne zapotrzebowanie obiektu na produkcję mediów i optymalne wykorzystanie możliwości systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego. Inteligentny system BMS, oparty o oprogramowanie wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe do oceny zmiennych potrzeb obiektu, pozwala na korygowanie sposobu funkcjonowania instalacji HVAC-R, systemu dystrybucji ciepła i chłodu technologicznego, zależnie od takich czynników jak:

  • historyczne zapotrzebowanie obiektu na produkcję ciepła lub chłodu technologicznego;
  • dotychczasowa i planowana ilość lub aktywność użytkowników obiektu;
  • aktualne lub przewidywane warunki zewnętrzne;
  • obserwacja sposobu pracy instalacji - bezwładność instalacji, sposób działania regulatorów programowych;
  • aktualne koszty mediów (gaz, prąd);
  • indywidualne potrzeby użytkownika. Odstępstwa od prawidłowej pracy elementów automatyki lub nominalnych parametrów urządzeń są diagnozowane, sygnalizowane i w istotnym zakresie automatycznie korygowane.

Układ sterowania rozpoznaje, gdy centrala wentylacyjna czy hydrauliczny węzeł regulacyjny może pracować bardziej efektywnie. Anomalie pracy są interpretowane jako zużycie komponentów i sygnalizowane w celu zaplanowania przeglądów lub innych działań serwisowych. Z każdym dniem pracy układ sterowania „wie” więcej na temat sposobu funkcjonowania obiektu, pozwalając wypracować wymierne korzyści ekonomiczne przy minimalnym zaangażowaniu użytkowników obiektu. Automatyka, która uczy się instalacji i pomaga nam oszczędzać.

Źródło i zdjęcie: Frapol

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT