Montaż GWC Geostrong pod płytą fundamentową

Obecnie coraz częściej w budownictwie stosowane są, zamiast tradycyjnych fundamentów, zbrojone płyty fundamentowe. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej w wielu przypadkach jest uzasadnione nienośnością gruntów, szkodami górniczymi lub gruntów nasypowych. 

Montaż GWC Geostrong pod płytą fundamentową

Wielokrotnie inwestor chce, aby wymiennik gruntowy był zamontowany pod płytą fundamentową. System GWC Geostrong jest zaprojektowany z myślą o takich warunkach. Jego wytrzymałość po zabetonowaniu wynosi aż 434 tony/m2. Tak ogromnej wytrzymałości nie ma żaden z wymienników obecnie stosowanych na rynku. Istnieje możliwość zwiększenia tej wytrzymałości poprzez zastosowanie dodatkowego zbrojenia w postaci siatki zbrojeniowej lub zbrojenia rozproszonego. 

Betonowanie nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dla najczęściej wykonywanych GWC Geostrong w domach jednorodzinnych o wielkości przepływu do 600 m3/h to koszt około 300 zł. Na tak wykonaną instalację firma Global-Tech daje 10 lat gwarancji. 

Płyta fundamentowa a wody gruntowe

Podczas realizacji montażu GWC Geostrong napotykamy często na warunki, gdzie wody gruntowe są na wysokim poziomie, nawet 0,3 m ppt. Nikt rozsądny nie posadowi fundamentów ani płyty fundamentowej w wodzie. Spotykamy jednak tak zaprojektowane płyty, że płyta betonowa dotyka od dołu lustra wody, a wszelkie wymagane niżej warstwy tłucznia i piasku znajdują się już w wodzie. Jaka jest nośność takiej warstwy umieszczonej w wodach gruntowych, trudno ocenić, ale jako inwestor nie zgodzilibyśmy się na takie rozwiązanie.

Jeden z inwestorów zlecił wykonanie płyty fundamentowej, gdzie wody gruntowe były na poziomie 0,8 m ppt. Zgodnie z życzeniem pod płytą został zamontowany GWC Geostrong, a do tej pory niemożliwe było zainstalowanie GWC bezprzeponowego w takich warunkach. 

Kolejność prac

1. Wybranie gruntu rodzimego do głębokości najwyższego poziomu wód gruntowych, tj. 0,8 m ppt.
2. Wykonanie na tej przestrzeni systemu drenaży ze studzienkami.
3. Zasypanie kruszywem o grubym uziarnieniu warstwą 20 cm.
4. Zasypanie klińcem drobnym warstwą 20 cm.
5. Wyrównanie oraz zagęszczenie całej powierzchni.
6. Wykonanie podbudowy pod GWC Geostrong (50 cm nad poziomem wód gruntowych).
7. Ułożenie GWC Geostrong.
8. Zabetonowanie ułożonego GWC Geostrong (uzyskana wytrzymałość 434 tony/m2).
9. Zasypanie pospółką piaskową całej przestrzeni warstwą 30 cm.
10. Wylanie chudego betonu warstwą 10 cm.
11. Ułożenie styropianu XPS warstwą 20 cm.
12. Wykonanie płyty fundamentowej o grubości 25 cm.

Podsumowanie 

Taka realizacja ma tę zaletę, że wszelkie warstwy nośne pod płytą fundamentową są zdecydowanie powyżej najwyższego zbadanego poziomu wód gruntowych. Jest to bezpieczne rozwiązanie, zarówno dla zamontowanego GWC Geostrong, a co najważniejsze, poszczególne projektowane warstwy nie znajdują się w wodzie.

Wykonanie GWC Geostrong pod płytą fundamentową w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych jest zawsze ryzykowne, nawet w przypadku wykonania drenaży pod wymiennikiem. Drenaż wtedy będzie skuteczny, jeśli grawitacyjnie można z danego rejonu odebrać wodę gruntową. Natomiast, jeżeli teren jest płaski, to jest problem z odprowadzeniem grawitacyjnym, a ciągłe korzystanie z pomp jest finansowo chłonne.

Źródło i zdjęcia: Global-Tech

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT