Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu

19 maja br. w Warszawie odbędzie się szkolenie "Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu". Poprowadzi je dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE.

Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu

W dniu 4 marca br. Sejm przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe rozwiązania pomogą zracjonalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności.

Ustawa wprowadza nowy system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych i zielonych certyfikatów).

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy powstają nowe obowiązki, zarówno dla firm objętych dotychczas obligiem rozliczania certyfikatów energetycznych jak również dla zupełnie nowych podmiotów.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia "Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu":

 • Dyrektywa 2006/32/WE - zakres implementacji, obowiązywanie, podmioty zobowiązane i uprawnione
 • Polityka energetyczna do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej
 • Obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • Białe certyfikaty: zakres obowiązku, podmioty zobowiązane, warunki uzyskania, prawa majątkowe
 • Obowiązkowe audyty efektywnościowe i ich weryfikacja  
 • Sankcje za brak realizacji przedsięwzięcia: kary pieniężne, podstawy i zasada wymiaru.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane do uzyskania białych certyfikatów:

 • Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym
 • Przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie
 • Audytów energetycznych budynków
 • Deweloperów
 • Dostawców rozwiązań i technologii na rzecz podniesienia efektywności energetycznej.

Ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia - ilość miejsc ograniczona. 

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT