IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

Tegoroczny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadzi prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb inżynierskich działających w kraju.

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad zostaną wybrane nowe władze PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014. W piątek 18 czerwca o godz. 18.00 zorganizowana zostanie także konferencja prasowa z nowo wybranymi przedstawicielami kierownictwa samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz będzie omówiona działalność Izby w 2009 r.

Poza delegatami z każdej izby inżynierów działającej w Polsce, w obradach udział wezmą także zaproszeni posłowie RP, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Gospodarki, stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządów zawodowych. W zjeździe uczestniczyć będą  reprezentanci organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa za granica, m.in. ECEC - the European Chamber of Engineers Council, Chaber of Engineers in the Investment & Design.

Obrady IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB otworzy prezes Izby - profesor Zbigniew Grabowski. W czasie obrad zjazdowych zostanie podsumowana działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce w 2009 r., nastąpi przedstawienie sprawozdań wszystkich organów Izby i udzielenie im absolutorium. Ważnym akcentem spotkania będzie wybór nowych władz PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014 r. Wybory zaplanowano na godziny popołudniowe pierwszego dnia zjazdu.

W piątek, (pierwszy dzień obrad) o godz. 18.00 zostanie także zorganizowana konferencja prasowa z nowo wybranym kierownictwem PIIB. W trakcie spotkania przedstawiona będzie informacja o działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2009 r. oraz zadania stojące przed Izbą w III kadencji jej funkcjonowania.

Źródło i zdjęcie: Informacja prasowa

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT