Produkty

Kontakt do producenta:  Ekopol
Biologiczna oczyszczalnia ścieków dla 1 - 10 osób
Biologiczna oczyszczalnia ścieków dla 1 - 10 osób

Biologiczne oczyszczalnie typu BIO firma EKOPOL wprowadziła do produkcji w 2006 roku. Charakteryzują się one dużo większą skutecznością oczyszczania ścieków od oczyszczalni ekologicznych jak również biologicznych z osadem czynnym.

Oczyszczalnie typu BIO mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie inwestorzy napotykają na trudne warunki gruntowo - wodne np:

  • wysoki poziom wód gruntowych
  • grunt słabo przepuszczalny (glina)
  • zbyt mała powierzchnia działki by rozłożyć klasyczny drenaż.

W przypadku oczyszczalni biologicznej istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody bezpośrednio do wód gruntowych. Można ją także wykorzystać do celów gospodarczych lub odprowadzić poprzez drenaż rozsączający o mniejszej powierzchni.

Produkowane przez EKOPOL oczyszczalnie to w pełni biologiczne i kompletne zestawy służące do oczyszczania ścieków:

  • bytowych
  • bytowo - gospodarczych
  • jednostek osadniczych do 100 osób lub więcej.

W przypadku oczyszczalni biologicznej typu BIO okres eksploatacji drenażu rozsączającego jest szacowany na 100 lat lub więcej co w stosunku do oczyszczalni ekologicznej bez napowietrzania ścieków w zbiorniku znacząco obniża koszty eksploatacji oczyszczalni w długim okresie czasu.

Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Pozostałe produkty firmy Ekopol
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków