Produkty

Kontakt do producenta:  „EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
Oczyszczalnia biologiczna z odprowadzeniem do cieku wodnego
Oczyszczalnia biologiczna z odprowadzeniem do cieku wodnego

Rozwiązanie idealne dla małych działek, gruntów trudno przepuszczalnych i wysokiego poziomu wód gruntowych, jeśli na działce lub w jej pobliżu przepływa ciek wodny lub rów melioracyjny

Oferuje bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń, jest urządzeniem trwałym, energooszczędnym, nie wymagającym skomplikowanych czynności serwisowych.

Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków