Produkty

„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
Ul.Bukowiec, ul. Przylesie 7  , 95-006  Brójce k/Łodzi (woj. dolnośląskie)
Tel. 42 213 27 66, tel. kom. 506 226 116, 510 209 465
Strona firmy w katalogu
Oczyszczalnie przemysłowe
Oczyszczalnie przemysłowe

Ustawa Prawo wodne definiuje, że ściekami przemysłowymi możemy nazywać „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”

Każdorazowo konieczne jest odpowiednie oczyszczanie ścieków przemysłowych. Pomijając zanieczyszczenie, które może dostać się do środowiska, niektóre ścieki są toksyczne i stanowią bardzo duże zagrożenie dla każdego, kto będzie miał z nimi styczność.

Zbudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków nie tylko pozwoli na dbanie o środowisko naturalne. Inwestycja da także odczuć zakładom produkcyjnym różnicę finansową. Firmy skorzystają przez widoczne zmniejszenie kosztów odprowadzania zanieczyszczeń. Budowa oczyszczalni ścieków jest szczególnie istotna w miejscach, gdzie ścieki mogą być mocniej obciążone różnymi zanieczyszczeniami (mowa tutaj np. o zakładach przetwórstwa spożywczego).

  • Do zajazdów
  • Do hoteli
  • Do punktów gastronomicznych
  • Do szkół i przedszkoli
  • Do hal i magazynów
  • Dla małych wsi
  • Dla pomieszczeń biurowych
  • Do stacji benzynowych
Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków