PRODUCENCI
Ekopol
ul.Bronno 32 , 99-100  Łęczyca
tel. 24 722 43 67, 604 730 484

Ekopol to firma rodzinna. Zajmujemy się produkcją biologicznych i ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. W naszej ofercie znajdą Państwo :

 • oczyszczalnie biologiczne, pracujące w oparciu o złoże biologiczne i osad czynny
 • oczyszczalnie ekologiczne - osadniki dwu i trzykomorowe z wbudowanym separatorem tłuszczu
 • zbiorniki bezodpływowe, służące do gromadzenia ścieków socjalno bytowych i przemysłowych
 • zbiorniki dla rolników do gromadzenia gnojówki i gnojowicy

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, serwisowania, montażu oraz transportu naszych wyrobów. Posiadamy 20 letnie doświadczenie w produkcji oczyszczalni i technologii oczyszczania ścieków. Produkty nasze wykonane są z żywic poliestrowych i włókna szklanego. Materiał ten zapewnia całkowitą szczelność i wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz dużą odporność na działanie wszystkich substancji chemicznych znajdujących się w ściekach.

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU BIO


Oczyszczalnie typu BIO mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie inwestorzy napotykają na trudne warunki gruntowo - wodne np:

 • wysoki poziom wód gruntowych
 • grunt słabo przepuszczalny (glina)
 • zbyt mała powierzchnia działki by rozłożyć klasyczny drenaż

W przypadku oczyszczalni biologicznej istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody bezpośrednio do wód gruntowych. Można ją także wykorzystać do celów gospodarczych lub odprowadzić poprzez drenaż rozsączający o mniejszej powierzchni.

Produkowane przez EKOPOL oczyszczalnie to w pełni biologiczne i kompletne zestawy służące do oczyszczania ścieków:

 • bytowych
 • bytowo - gospodarczych
 • jednostek osadniczych do 100 osób lub więcej

Uwaga: W przypadku oczyszczalni biologicznej typu BIO okres eksploatacji drenażu rozsączającego jest szacowany na 100 lat lub więcej co w stosunku do oczyszczalni ekologicznej bez napowietrzania ścieków w zbiorniku znacząco obniża koszty eksploatacji oczyszczalni w długim okresie czasu.

OPIS TECHNICZNY I ZASADA DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ


Oczyszczalnia biologiczna pracuje na trójkomorowym, przepływowym zbiorniku wyposażonym w rotujące złoże biologiczne napowietrzane poprzez dyfuzor drobnopęcherzykowy i dmuchawę. Dzięki tej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania: tlenowa i beztlenowa co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka, 97% sprawności.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (BIO 4000)

Zasada działania:
1. W komorze pierwszej zbiornika odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków.

2. W komorze drugiej znajduje się reaktor biologiczny – „serce oczyszczalni”. Pracuje on w oparciu o pompę powietrza, dyfuzor drobnopęcherzykowy, wolno pływający osad czynny i złoże biologiczne. Złoże biologiczne zbudowane jest z niewielkich kształtek polietylenowych, na których gromadzą się mikroorganizmy, pozostaje ono w ciągłym ruchu napędzane pęcherzykami powietrza wydostającymi się z dyfuzora.

3. W komorze trzeciej zachodzi proces klarowania, cząstki osadu oddzielają się od wody i zmierzają w dół komory, a oczyszczona woda w górę, natomiast nadmiar wody wypływa grawitacyjnie poza obręb oczyszczalni. W tej komorze zainstalowana jest również pompa mamutowa, która zbiera z dna osad i transportuje go wraz z wodą do komory pierwszej. Komorę pierwszą należy opróżniać z osadu raz w roku.

Opis techniczny:

1. Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu

2. Dyfuzor rurowy drobnopęcherzykowy.

3. Pompa mamutowa (transportuje osad z komory klarowania do komory pierwszej)

4. Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni fi 110.

5. Otwory wentylacyjne fi 70.

6. Przewód elektryczny doprowadzający zasilanie 3 razy 1,5 ziemny.

7. Dopływ ścieków - przyłącze standardowe fi 160.

8. Doprowadzenie powietrza do dmuchawy fi 50

9. Złoże biologiczne (niewielkie polietylenowe kształtki, na których osadzają się mikroorganizmy).

10. Pompa powietrza (zbudowana na elektromagnesie, małe zużycie energii).

11. Wyłącznik czasowy sterujący pracą oczyszczalni jest prosty i skuteczny. Ustawiony fabrycznie - nie regulować.

12.    Rozdzielacz powietrza. Ustawiony fabrycznie - nie regulować.

13.    Wolno pływający osad czynny (biomasa w formie zawiesiny).

PODSTAWOWE DANE ZBIORNIKÓW I URZĄDZEŃ

ZALETY OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ


W porównaniu do naszych oczyszczalni ekologicznych, oczyszczalnie biologiczne cechuje:

 • Dużo większa skuteczność oczyszczania ścieków - 97% sprawności.
 • Znaczne zmniejszenie kosztów poprzez wyeliminowanie drenażu rozsączającego.
 • Możliwość odprowadzania oczyszczonej wody wprost do pobliskiej rzeki lub rowu.
 • Możliwość wykorzystania oczyszczonej wody do podlewania terenów zielonych.
 • Możliwość stosowania pola rozsączającego o znacznie mniejszej powierzchni.
 • Możliwość odprowadzania wody do studni chłonnej.

Nasza technologia gwarantuje:

 • Dużą wytrzymałość oczyszczalni w trakcie montażu (nie wymagamy zalewania zbiorników wodą i obsypki piaskowo-cementowej, istnieje możliwość posadowienia oczyszczalni pod wjazdem do garażu - auta osobowe).
 • Możliwość głębokiego posadowienia oczyszczalni 1,2 m gruntu nad zbiornikiem.
 • Możliwość wydobycia oczyszczalni i przeniesienie jej w inne miejsce np. przy rozbudowie budynku.
 • Wygodne dopasowanie do terenu w trakcie montażu dzięki standardowo wysokim włazom rewizyjnym.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa

Gwarancja: 10 lat na produkty

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IOŚ AT/2006-08-0146/A1, Atest Higieniczny HK/W/0290/01/2006, Opinia Techniczna 1/04/CE/2007/KR

Usługi: montaż, doradztwo, serwis, projektowanie, transport

Pozostała oferta: szamba (zbiorniki bezodpływowe) o poj. od 2,8 do 8,5 m3 z możliwością bateriowania na ścieki i gnojowicę

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT