Produkty

Kontakt do producenta:  Eko-Pol
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, typu EKO-BIO
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, typu EKO-BIO

Najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-POL. Starannie przemyślany, zaprojektowany i wykonany bez kompromisów. Oczyszczalnie EKO-BIO, w pełni spełniają przepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi. Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a nawet wymagania prawa przekraczają oferując rewelacyjną jakość oczyszczonej wody. Można ją  odprowadzać bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych lub na przykład, po prostu, podlewać ogród.

Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Pozostałe produkty firmy Eko-Pol
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków