PRODUCENCI
Eko-Pol
ul.Przylesie 7, 95-006  Brójce k/Łodzi, Bukowiec
tel. 42 213 27 66, 0 510 209 465, 0 501 562 086

Eko-Pol to producent przydomowych oczyszczalni ścieków z niskoobciążonym złożem zanurzonym, typu EKO-BIO. Jest to niezwykle skuteczne, nowoczesne i tanie w eksploatacji rozwiązanie dla: gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, hoteli, zakładów pracy, restauracji i punktów gastronomicznych; idealne i tanie rozwiązanie dla: małych działek, gruntów słabo-przepuszczalnych (gliny, iły), wysokiego poziomu wód gruntowych.

ZALETY EKO-BIO

 • 10-cio letnia gwarancja – udzielana nawet wówczas, gdy użytkownik decyduje się na montaż we własnym zakresie
 • efektem pracy oczyszczalni EKO-BIO jest woda w II klasie czystości, którą można z powodzeniem ponownie wykorzystać: np. do nawadniania ogrodu lub bezpiecznie wprowadzać bezpośrednio do wód gruntowych lub otwartych cieków wodnych
 • kompaktowa konstrukcja, w postaci trzykomorowego zbiornika z żywicy poliestrowej i włókien szklanych, pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w jednym, trwałym, bezpiecznym i estetycznym zbiorniku; niewielkie wymiary umożliwiają montaż nawet na niewielkich działkach
 • średni, miesięczny koszt eksploatacji oczyszczalni EKO-BIO nie przekracza 10 zł

CHARAKTERYSTYKA

Proces oczyszczania: oczyszczalnia pełnobiologiczna, pracująca w oparciu o połączenie w jednym zbiorniku procesów beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków:

 • ścieki dopływają do komory denitryfikacji, pełniącej rolę osadnika gnilnego, skąd podczyszczone w 65% trafiają do środkowej komory nitryfikacji, gdzie na złożu biologicznym, napowietrzanym mechanicznie następuje dalszy – tlenowy proces oczyszczania ścieków
 • oczyszczone ścieki przechodzą przelewowo do komory osadu wtórnego, pompa mamutowa zawraca gromadzący się na dnie osad do pierwszej komory, a całkowicie oczyszczona woda odprowadzana jest z oczyszczalni

Gwarantowany poziom redukcji zanieczyszczeń: ChZT – 88,10%, BZT5 – 97,2%, zawiesina – 94%, azot całkowity – 61,70%, fosfor całkowity – 47,40%

Maksymalna przepustowość dobowa:

 • EKO-BIO 2500 – 0,83 m3 (do 5 użytkowników),
 • EKO-BIO 4000 – 1,30 m3 (do 10 użytkowników),
 • EKO-BIO 6000 – 2,00 m3 (do 15 użytkowników),
 • EKO-BIO 8000 – 2,60 m3 (do 20 użytkowników); większe instalacje – dobierane indywidualnie do potrzeb

Zapotrzebowanie terenu [m2]: od 2,99 (EKO-BIO 2500 z odprowadzeniem do cieku wodnego)

Wyposażenie dodatkowe: w przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika (maksymalnie 1,2 m pod poziomem terenu) – dostępne nadbudowy włazów rewizyjnych, dodatkowo: studzienki rewizyjne, rozdzielcze, napowietrzające, pompownie ścieków surowych i oczyszczonych, elementy drenażu rozsączającego

Orientacyjne ceny: od 5500 zł za kompletne urządzenie przystosowane do montażu własnego przez kupującego

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna bezpośrednio z siedziby producenta, oraz przez sieć Partnerów i Autoryzowanych Dystrybutorów na terenie całego kraju

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, wsparcie merytoryczne na etapie procedur formalno-prawnych, oraz montażu, użytkowaniami serwisu

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IOŚ Warszawa, Opinia Techniczna CE Kraków, Atest Higieniczny PZH

Pozostała oferta: osadniki gnilne (oczyszczalnie ekologiczne) z drenażem rozsączającym, bezodpływowe zbiorniki na ścieki, studzienki wodomierzowe, toalety przenośne

NOWOŚCI

 • Oczyszczalnia EKO-BIO 6000 – pełnobiologiczna oczyszczalnia ścieków dla gospodarstw do 15 użytkowników, oczyszczanie ścieków do wody II klasy czystości, w trzykomorowym zbiorniku; urządzenie dedykowane dla gospodarstw agroturystycznych; możliwe zastosowanie w każdych (nawet wyjątkowo trudnych) warunkach gruntowych i przy wysokim poziomie wód gruntowych
 • Oczyszczalnia EKO-ODR 6000 – ekologiczna oczyszczalnia zbudowana z trzykomorowego osadnika gnilnego (pracującego również w funkcji separatora tłuszczów) i drenażu rozsączającego; produkt z grupy rozwiązań niskobudżetowych, przewidziany specjalnie dla gospodarstw agroturystycznych, przy gruntach o dobrej przepuszczalności i niskim poziomie wód gruntowych
 • Bezodpływowy zbiornik na ścieki i gnojowicę
 • EKO-6500 – ekonomiczne, trwałe i bezpieczne szambo, o pojemności roboczej 6,5 m3, możliwe do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie możliwa jest budowa oczyszczalni; można je montować na gruntach nawodnionych
ROZWIŃ OPIS