PRODUCENCI
Kratki.pl
ul.Gombrowicza 4, 26-660  Jedlińsk
tel. 048 340 10 00

Firma Kratki.pl rozpoczęła działalność na terenie Radomia w 1998 roku; dzisiaj nasze wyroby sprzedawane są na terenie całego kraju oraz w Europie i klasyfikują nas w czołówce producentów. Swój rozwój zawdzięczamy konsekwentnej pracy nad jakością wyrobu oraz terminowością dostaw.

Wysokie obroty handlowe z wiodącymi dostawcami materiałów dla branży kominkowej w Polsce zaowocowały zawarciem korzystnych umów handlowych, będących gwarancją atrakcyjności naszej oferty cenowej. Zastosowanie nowoczesnych maszyn, takich jak lasery, roboty spawalnicze oraz giętarki CNC pozwoliło nam zmniejszyć cenę gotowego produktu przy jednoczesnym wzroście jego jakości.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra zawodowa w połączeniu z najnowszą technologią daje gwarancję ciągłej kontroli jakości, dzięki której nasze produkty reprezentują wysoki poziom techniczny i jakościowy.

Niemałe znaczenie dla Klientów ma również stały dostęp do elektronicznej wersji katalogu Firmy, a zarazem możliwość składania zamówień i uzyskania potrzebnych informacji drogą internetową.

Elastyczność pracy logistycznej zapewnia kompleksową i szybką reakcję na potrzeby Klienta, eliminując przy tym wszelkie niedociągnięcia. W strategii dalszego rozwoju, obok reorganizacji Firmy, nastawionej przede wszystkim na usprawnianie jej wewnętrznych struktur oraz doskonalenie metod gospodarowania, szczególne znaczenie ma polityka nastawiona na poszerzanie asortymentu wyrobów, zwiększanie zdolności produkcyjnych, dostosowanie produktów do potrzeb i źyczeń potencjalnych nabywców.

Strona firmy Kratki.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed zaginięciem, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów i użytkowników serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepowołanych. Jedynie ograniczona grupa uprawnionych pracowników Kratki.pl posiada dostęp do danych osobowowo-adresowych, na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporzšdzenie nr 521)

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT