Jak wymienić moduł podświetlenia?

Jak wymienić moduł podświetlenia? Zapraszamy do kolejnego video z serii "OSPEL Uczy".

  1. Po pierwsze, po zdjęciu klawiszy należy zdemontować pokrywę mocującą.
  2. Kolejnym krokiem lekkie podważenie, a następnie wymontowanie i wyjęcie modułu podświetlenia.
  3. Ostatnim krokiem, po założeniu nowego modułu podświetlenia, jest ponowny montaż pokrywy mocującej oraz klawiszy.

Film: OSPEL

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT