Szkolenie REACH w zakresie powłok poliuretanowych

Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy (REACH) dotyczące stosowania produktów zawierających więcej niż 0,1% diizocyjanianów, w tym produktów na bazie poliuretanów.

Szkolenie REACH w zakresie powłok poliuretanowych

Klikając link poniżej uzyskasz dostęp do wymaganych szkoleń dotyczących ww. materiałów:

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/

Wyżej wymienione rozporządzenie jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które wymaga aby każdy, kto ma kontakt z diizocyjanianami w pracy, przed ich użyciem został przeszkolony w zakresie ich właściwości i wymogów bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Co to jest REACH?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) to Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.


źródło i zdjęcia: Sto Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT