Aluprof wpisuje we swe cele realizację koncepcji ESG

Aluprof, który od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, postanowił jeszcze mocniej zaakcentować przywiązanie do proekologicznych wartości. W cele firmy Aluprof na lata 2021-2025 wpisana została koncepcja ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), która zakłada skupienie działań w trzech obszarach - ochronie środowiska, dbanie o społeczeństwo oraz odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Aluprof wpisuje we swe cele realizację koncepcji ESG

Strategiczne filary polityki ESG

Wizją Aluprof jest pełnienie roli firmy światowej klasy, która zapewnia rozwój pracowników, efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne, dba o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, a także posiada długotrwałą wartość ekonomiczną. W swojej działalności chce kontynuować kierowanie się takimi wartościami jak standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, odpowiedzialność społeczna oraz innowacyjność rozwiązań. Przyjętą politykę ESG podzielono na trzy filary: 

Odpowiedzialność za środowisko

 1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 2. Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji.
 3. Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Zaangażowanie społeczne

 1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 2. Bycie atrakcyjnym pracodawcą - wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów.
 3. Wspieranie lokalne społeczności.
 4. Działanie na rzecz osób zagrożonych społecznie.
 5. Rozwijanie idei wychowania przez sport - zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie otyłości, chorobie cywilizacyjnej XXI wieku.

Profesjonalny biznes

 1. Koncentracja na wizji i wartościach firmy.
 2. Dzielenie się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.
 3. Przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw.

Dotychczasowe proekologiczne działania Aluprof

W cenionych na całym świecie projektach stosuje się innowacyjne rozwiązania Aluprof, które powstają z myślą o zrównoważonym i przyjaznym planecie budownictwie. Potwierdzeniem jakości tych obiektów są przyznane im najważniejsze certyfikaty, jak między innymi BREEAM, LEED, DGNB czy Well. W ramach realizacji polityki ESG Aluprof chce kontynuować ten kierunek rozwoju i zwiększyć udział rozwiązań firmy w certyfikowanych obiektach o 20% do 2025 roku.

2025 rok jest również punktem granicznym dla realizacji innego zadania. To obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz wykorzystywaniu surowców wtórnych (recyklingowanie złomu aluminium na średnim poziomie 65%) Aluprof znacznie obniżył emisję dwutlenku węgla. W przeliczeniu na tonę wyrobów dla wlewków niskoemisyjnych z linii LOW CARBON KĘTY wynosi ona 2,79 tCO2e, podczas gdy średnia wartość tego parametru na świecie to 16,7 tCO2e. Aluprof planuje jeszcze bardziej zredukować negatywny wpływ na środowisko i do 2025 roku obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 15%. Zmiany w procesach i funkcjonowaniu Aluprofu mają wpłynąć na realizację nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

W politykę ESG Aluprof wpisany jest również człowiek. Strategiczne działania mają kierować się dobrem pracowników i lokalnych społeczności. Plan zakłada dążenie do zwiększania bezpieczeństwa i wyeliminowania wypadków w zakładach produkcyjnych. Celem jest również wzmocnienie statusu atrakcyjnego pracodawcy. Wyznacznikiem tego aspektu ma być redukcja fluktuacji kadr o 5% w skali roku. Ponadto strategia zakłada objęcie 100% dostawców zasadami Kodeksu Postępowania Dostawców oraz realizację 150 projektów mających wesprzeć lokalne społeczności.

Nie można kreować wizji firmy, mając na uwadze tylko własny interes ekonomiczny. Na podstawie naszych doświadczeń, w aktualnych założeniach strategiczno–koncepcyjnych wzięliśmy pod uwagę m.in.: to, co chcemy reprezentować jako przedsiębiorstwo i jakimi wartościami będziemy kierować się na wszystkich płaszczyznach naszej działalności. Tak, by powstające z naszym udziałem miasta funkcjonowały na podstawie transparentnych zasad etyki prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich. Naszym zdaniem bardzo ważne jest, by nowe strategie uwzględniały to, co istotne: troskę o ludzi i środowisko - tłumaczy Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowa i członkini zarządu Aluprof SA.

 

źródło i zdjęcia: Aluprof S.A.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE