Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kęty S.A.

Grupa Kęty S.A., w skład której wchodzi Aluprof SA, opublikowała kompleksowy ​Kodeks Postępowania Dostawców. Dokument powstał w ramach tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności, w tym zrównoważonego podejścia do łańcucha dostaw.

Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kęty S.A.

Czego Grupa Kęty S.A. wymaga od swoich Dostawców?

Grupa Kęty S.A zwraca uwagę, iż od swoich Dostawców wymaga:

  • zwracania uwagi na wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, a także możliwie je ograniczać.
  • przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.
  • dążenia do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych.
  • pozyskiwania surowców w sposób odpowiedzialny.
  • przeciwdziałania wszelkim formom korupcji oraz zapobiegania jej.
  • podejmowania kroków naprawczych w przypadku identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji.
  • stosowania wewnętrznych regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania upominków.
  • poszanowania praw człowieka podczas swojej działalności.
  • zapewnienia równego traktowania w miejscu pracy.
  • przestrzegania praw pracowniczych w kraju pochodzenia Dostawcy i prowadzonej działalności.

Dostawca - podmiot pozostający w relacjach gospodarczych z Grupą Kapitałową Grupy Kety S.A.
Grupa Kapitałowa Grupy Kety S.A. – Grupa Kęty S.A. i wszystkie spółki zależne.

źródło i zdjęcie: Aluprof SA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE