Wykonanie ściany dwu- i trójwarstwowej

Z jakich materiałów najlepiej wykonać ściany dwu- i trójwartościowe?

Murując ścianę z silikatowych elementów murowych możemy wykonać zarówno ścianę jednowarstwową z ociepleniem (nazywaną potocznie ścianą dwuwarstwową) lub ścianę szczelinową (nazywaną ścianą trójwarstwową).

Ściana jednowarstwowa z ociepleniem stanowi dobre rozwiązanie pod względem termicznym. Uzyskanie współczynnika Umax < 0,20 W/m2K nie stanowi problemu, bo przede wszystkim zależy od grubości ocieplenia. Warstwa nośna w zależności od zastosowanych bloczków może mieć grubość 18cm (SILIKAT N18), 24cm (SILIKAT N24), 25cm (SILIKAT N25).

Warstwa ocieplenia powinna mieć grubość 13-20cm w zależności od zastosowanej izolacji termicznej oraz od tego jaki chcemy uzyskać współczynnik przenikania ciepła. Ocieplenie najczęściej wykonuje się ze styropianu lub wełny mineralnej.

Ściana trójwarstwowa - szczelinowa zapewnia izolacyjność termiczną, akustyczną oraz wszystkie pozostała wymagania na poziomie wyższym od wymagań normowych. Warstwę wewnętrzną konstrukcyjną można wykonać z silikatowych elementów murowych grubości 18cm (SILIKAT N18), 24cm (SILIKAT N24), 25cm (SILIKAT N25).

Warstwa zewnętrzna w systemie Nowoczesne SILIKATY powinna być wykonana z elementów silikatowych o grubości 9cm lub 12cm, łączonych na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. Pomiędzy warstwami należy umieścić odpowiednią warstwę ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu.{logo}

Obie warstwy muru powinny być połączone kotwami ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie w inny trwały sposób. Przyjmuje się że minimalna liczba kotew wynosi 4-5 szt./m2 oraz wzdłuż swobodnej krawędzi 3szt./mb. Na każdej kotwie powinien znajdować się krążek dociskowy.

Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej ważne jest, aby mieszać materiał z różnych palet, tak aby uzyskać jednolitą barwę i fakturę muru.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE