Rozwiązania Schöck a elementy prefabrykowane

Samo pojęcie "prefabrykacja" ma bardzo szerokie znacznie, w zależności od zakresu prac i materiału, ale w każdym przypadku efekt jest taki sam - przyspieszenie procesu budowlanego poprzez wykonanie niezbędnych elementów poza placem budowlanym. Co więcej, wytworzone w ten sposób produkty cechuje wysoka jakość i dokładność wykonania.

Rozwiązania Schöck a elementy prefabrykowane

Jakie rozwiązania Schöck są kompatybilne z elementami prefabrykowanymi?

Firma Schöck od lat opracowuje produkty z myślą o zastosowaniu ich w żelbetowych elementach prefabrykowanych, które jednocześnie spełniają podstawowe wymagania stawiane elementom produkowanym przez firmę Schöck czyli koncentracja na właściwościach izolacyjnych produktów – termicznych i akustycznych.

Budowa łączników termicznych Schöck Isokorb® przez prawie 60 lat ich produkcji była ustawicznie ulepszana by zapewnić jak najlepszą izolację termiczną , ale także by spełnić wymagania szybkiego i łatwego montażu na budowie. Szczególnie istotne znaczenie ma to właśnie przy zastosowaniu łączników w balkonach prefabrykowanych, gdzie przede wszystkim oczekuje się bezkolizyjnego montażu prefabryktów na budowie, ale także przy ich produkcji w zakładzie prefabrykacji, gdzie istotna jest prostota wbudowania łączników oraz sztywna i stabilna obudowa zapewniająca zachowanie kształtu w czasie betonowania elementów prefabrykowanych. W budowie łączników Schöck Isokorb® ograniczono do minimum ilość elementów wystających poza korpus izolacyjny, dzięki czemu montaż łączników w zakładzie prefabrykacji oraz gotowych elementów prefabrykowanych na placu budowy jest prosty i bezkolizyjny.

Balkon prefabrykowany z łącznikami Schöck  Isokorb®
Balkon prefabrykowany z łącznikami Schöck  Isokorb® Fot. Klinika Betonu

Balkony są w Polsce najczęściej prefabrykowanym elementem budowlanym, ale coraz częściej pojawiają się na budowach elementy prefabrykowane klatek schodowych – biegi i spoczniki. Prefabrykatom tym, w zależności od miejsca wbudowania i  od przeznaczenia budynku, stawiane są wymagania akustyczne opisane w Warunki Techniczne i w normie PN-B-02151-3:2015, co oznacza, że elementy montażowe przeznaczone do oparcia biegów na spocznikach, czy spoczników na ścianach klatek schodowych, oprócz odpowiedniej nośności muszą charakteryzować się odpowiednią izolacją akustyczną od dźwięków uderzeniowych. Firma Schöck od wielu lat produkuje w ramach linii produktowej Schöck Tronsole® nośne elementy Tronsole® typ F, które przeznaczone są do oddzielenia akustycznego biegów prefabrykowanych od spoczników – monolitycznych lub prefabrykowanych, i które dodatkowe zamykają cały zamek, zabezpieczając go przez dostaniem się w czasie budowy wszelkiego rodzaju zabrudzeń, które mogłyby stworzyć mostki akustyczne.

Montaż schodów z użyciem systemu Schöck Tronsole®
Montaż prefabrykowanego biegu schodowego zabezpieczonego akustycznie przy pomocy systemu Schöck Tronsole®. Fot Schöck!

W ostatnich miesiącach na rynku pojawił się nowy produkt - Tronsole® typ P, który pozwala na akustyczne oddzielenie spoczników od ścian.  Dzięki trójdzielnej budowie Tronsole® typ P, spoczniki mogą być w łatwy sposób osadzane między wykonanymi już ścianami, a nośność spoczników zapewniona jest od razu po mechanicznym osadzeniu Tronsole® typ P w otworach montażowych pozostawionych w ścianach

Mówiąc o produktach firmy Schöck przeznaczonych do elementów prefabrykowanych nie można zapomnieć o kotwach Isolink®, które mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwowych ścian typu sandwich i podwójny filigran. Kotwy Isolink® oprócz bardzo dobrych parametrów termicznym, co jest bardzo istotne ze względu na penetrację izolacji termicznej ściany,  charakteryzują się prostotą montażu, co przyspiesza pracę i zwiększa wydajność zakładu prefabrykacji.

Ściana typu sandwich z kotwami Schöck Isolink®
Lorem, i Ściana typu sandwich w której zastosowano kotwy Schöck Isolink®. Fot  Pekabex

źródło i zdjęcia: Schöck

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT