Isokorb® XT typu A i typu F - rozwiązania eliminujące mostki cieplne

Pojawienie się nowych rozwiązań eliminujących mostki cieplne w konstrukcjach żelbetowych zostało pośrednio wymuszone przez bardziej rygorystyczne przepisy budowlane. Od początku 2021 roku wymagania stawiane w Warunkach Technicznych dla wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody wzrosły średnio o ok. 25%.

Isokorb®  XT typu A i typu F - rozwiązania eliminujące mostki cieplne

Nowe metody na eliminację mostków cieplnych - Isokorb®  XT typu A i Isokorb®  XT typu F

Nie wystarczy już, że spełnimy w projektowanym obiekcie wymagania dla ściany zewnętrznej (UC(max)<0,20 [W/m2·K]), okna (U(max)<0,90[W/m2·K]) czy też stropodachu (UC(max)<0,15[W/m2·K]).

To może okazać się niewystarczające, kiedy w projektowanym budynku pojawi się sporo miejsc z mostkami cieplnymi. Chodzi tu o liniowe mostki, jakie powodują np. balkony, pionowe ścianki attyk lub balustrad, złącze okna ze ścianą.

Projektowanie balustrad wymaga zwrócenia uwagi na liniowe mostki cieplne fot. Schöck

Wiadomo powszechnie, że płyta balkonowa może być miejscem bardzo dużego mostka cieplnego, więc powoli do lamusa odchodzą balkony z obustronną izolacją, jako rozwiązanie bardzo energochłonne. W tych miejscach coraz powszechniej znajdują zastosowanie łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb®.

Niestety, już mniej znanym jest termiczne odizolowanie pionowych zewnętrznych żelbetowych elementów konstrukcji budynku takich jak ścianki attykowe, balustrady żelbetowe tarasów, pionowe ścianki żelbetowe stanowiące podkonstrukcję pod np. panele fotowoltaiczne. 

Żelbetowa balustrada tarasu fot. Schöck

W tych miejscach też pojawią się duże mostki cieplne, gdy zabraknie właściwej izolacji. Rozwiązaniem zapewniającym optymalną izolację są łączniki termoizolacyjne dla pionowych elementów żelbetowych Schöck Isokorb® XT typu A i typu F.

Poziome odizolowanie pionowej ścianki (np. balustrady żelbetowej) będącej w strefie nieogrzewanej budynku poprzez wykorzystanie do tego celu łącznika termoizolacyjnego staje się jeszcze bardziej uzasadnione, kiedy taka ścianka znajduje się w narożniku zewnętrznym (np. balustrada tarasu).

Detal żelbetowej balustrady tarasu - Schöck Isokorb XT Typu A fot. Schöck

W tym miejscu bowiem oprócz bardzo znaczącego obniżenia strat ciepła (wartość współczynnika y [W/m·K] jest bliska zeru) uzyskuje się najbardziej bezpieczne złącze z uwagi na ryzyko kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody – nie ma zagrożenia pojawienia się pleśni

Innym przykładem wykorzystania łączników termoizolacyjnych w pionowych ściankach usytuowanych na stropodachu mogą być konstrukcje pod wyposażenie techniczne budynku (np. instalacje paneli fotowoltaicznych – coraz bardziej popularne w dobie oszczędzania energii.

Detal żelbetowej podkonstrukcji pod instalację paneli fotowoltaicznych - Schöck Isokorb XT Typu A fot. Schöck

 

źródło i zdjęcia: Schöck

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT