Stolarka okienna a odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem okien jest parametrem często pomijanym przez inwestorów. Niesłusznie, ponieważ to właśnie on odzwierciedla, jaka jest wytrzymałość stolarki okiennej. 

Stolarka okienna a odporność na obciążenie wiatrem

Czym jest odporność na obciążenie wiatrem?

Jeżeli nasz dom znajduje się na terenie, gdzie występuje silne natężenie wiatru, powinniśmy się bliżej przyjrzeć parametrom stolarki okiennej. Szczególnie - odporności na obciążenie wiatrem. Parametr ten określa, jakie jest największe natężenie (ciśnienie) wiatru, przy którym nastąpi maksymalne dopuszczalne odkształcenie okna. Nadmierna deformacja może spowodować rozszczelnienie okna, które będzie przepuszczać wodę opadową lub powietrze, a w najgorszym wypadku doprowadzi do popękania szyb.

Jakie są klasy odporności okien?

Klasa odporności okien na obciążenie wiatrem mierzona jest w laboratoriach. Podczas badania symulowane są różne warunki atmosferyczne. Przeprowadzone testy pozwalają na stworzenie imitacji środowiska, z którym okna będą “mierzyć się” w trakcie eksploatacji. Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 12211. Poziom odporności klasyfikowany jest poprzez wartość ugięcia ramy oraz ciśnienia.

Podziału klas ze względu na ugięcie ramy dokonuje się na trzy różne klasy: A, B i C. Klasy informują nas o maksymalnym ugięciu najbardziej odkształconego elementu okna, które nie spowoduje jednocześnie trwałego naruszenia konstrukcji.

  • A - element okna może ugiąć się maksymalnie do 1/150 swojej długości.
  • B - element okna może ugiąć się maksymalnie do 1/200 swojej długości.
  • C - element okna może ugiąć się maksymalnie do 1/300 swojej długości.

Klasy ciśnienia przedstawiane są poprzez cyfry: 1, 2, 3, 4, 5 oraz Exxx. Oznaczają one wielkość ciśnienia, której może być poddane okno. Pod liczbami kryją się wartości, które oznaczają kolejno: 400, 800, 1200, 1600 i 2000 Pa. Exxx opisuje z kolei odporność powyżej 2000 Pa.

W jaki sposób odczytać klasę odporności okien na obciążenie wiatrem?

Kiedy odczytujemy odporność danego okna na wiatr, nie powinniśmy traktować oddzielnie dwóch wartości, jakimi są klasy ciśnienia oraz ugięcie ramy. Informacja o odporności na poziomie C5 oznacza, że najbardziej odkształcony element okna ugnie się maksymalnie do 1/300 swojej długości. Ale należy jednocześnie zwrócić uwagę, że podana wartość ugięcia dotyczy poziomu ciśnienia, który nie przekracza 2000 Pa. Dopiero tak analizowane wskaźniki przekazują nam pełen obraz sytuacji.

Czym są strefy obciążenia wiatrem?

Przeciętne obciążenie wiatrem występujące na danym terenie Polski ujęte jest w normie PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010. Podaje ona sześć stref geograficznych, na których występuje określona, średnia wartość obciążenia wiatrem w ciągu roku. Polska leży na trzech strefach, przy czym znaczna większość kraju obejmuje strefę pierwszą. Do strefy drugiej należy głównie północna część województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Natomiast strefie trzeciej podlegają przede wszystkim południowe obszary województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Dobierając okna, powinniśmy zatem wziąć pod uwagę, na jakich terenach znajduje się nasz dom. Ważne jest nie tylko to, w jakiej strefie geograficznej go postawiliśmy, ale również to, jaka jest lokalna specyfika danego obszaru. Dopiero uwzględnienie tych dwóch czynników pozwoli nam na wybór stolarki, która zapewni bezpieczeństwo i komfort obsługi naszych okien i drzwi.

Źródło i zdjęcia: Filplast

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT