Program Ciepłe Mieszkanie 2023 – jak otrzymać dotację?

Posiadacze mieszkań w blokach i kamienicach chcący docieplić swoje lokum mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Kto może skorzystać z programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 roku? Jakie są poziomy dofinansowania? Czy w ramach programu można wymienić stolarkę okienną?

Program Ciepłe Mieszkanie 2023 – jak otrzymać dotację?

Założeniem programu Ciepłe Mieszkanie jest dofinansowanie głównego zadania, jakim jest demontaż nieefektywnych źródeł ciepła, a następnie montaż ekologicznych systemów, które spełniają wymogi programu.

Wykonanie tego zadania otwiera furtkę do wsparcia finansowego kolejnego elementu programu, jakim może być m.in. wymiana i montaż stolarki okiennej. Celem programu jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków wielorodzinnych, a co za tym idzie – polepszenie jakości powietrza w Polsce.

Warunki dofinansowania w programie Ciepłe Mieszkanie

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dotację z programu Ciepłe Mieszkanie jest posiadanie przez osobę fizyczną tytułu prawnego lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu.

Program zakłada trzy poziomy dofinansowania w zależności od dochodu beneficjenta: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Na każdym z tych pułapów wysokość dotacji jest dodatkowo uzależniona od poziomu zanieczyszczenia gminy, w której znajduje się budynek.

Mieszkańcy gmin, gdzie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz benzopirenu mogą liczyć na większe wsparcie niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Podstawą do oceny poziomu tych zanieczyszczeń było badanie jakości powietrza przeprowadzone w 2021 roku, w którym wyróżniono 322 najbardziej zanieczyszczone regiony.

Ciepłe Mieszkanie 2023: poziomy finansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Dotyczy osób, których dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000 zł. Maksymalne wsparcie na lokal mieszkalny wynosi 15 000 zł lub 17 500 zł w przypadku gminy znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych. Finansowanie obejmuje do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Podwyższony poziom dofinansowania

Obejmuje osoby o dochodach miesięcznych nieprzekraczających 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2342 zł w jednoosobowym. Najwyższe dofinansowanie to kwota 25 000 zł lub 26 900 w miejscowościach najmocniej zanieczyszczonych. Finansowanie: do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Najwyższy poziom dofinansowania

Przeznaczony dla tych, których dochód miesięczny wynosi nie więcej niż 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w jednoosobowym. Maksymalna wysokość wsparcia to 37 500 lub 39 900 dla terenów o największym zanieczyszczeniu powietrza. Finansowanie: do 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dofinansowanie wymiany okien dla wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych

Obecnie program Ciepłe Mieszkanie nie przewiduje możliwości dofinansowania i wymiany okien w bloku dla wspólnot mieszkaniowych. Beneficjentami mogą jednak zostać właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych, które znajdują się w blokach należących do wspólnot mieszkaniowych.

Program nie obejmuje również mieszkań komunalnych, gdyż prawo do własności tych lokali mają poszczególne gminy.

Źródło i zdjęcia: Filplast

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT