Urządzenia napełniająco-opróżniające do przeładunku firmy Tubes International

Dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami dozorowymi TDT, WDT, UDT czy DNV firma Tubes International jest w stanie sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie projektowania urządzeń napełniająco-opróżniających. Projekty spełniają wszystkie wymagania prawne i techniczne stawiane przez urzędy dozorowe i użytkowników.

Urządzenia napełniająco-opróżniające do przeładunku firmy Tubes International

Opracowywane przez projektantów i zatwierdzane przez TDT dokumentacje techniczne są wykonywane w sposób profesjonalny i rzetelny, o czym świadczą przesyłane przez klientów listy referencyjne.

Urządzenia NO zaprojektowane i wykonane przez Tubes International można znaleźć między innymi na instalacjach przeładunkowych produktów chemicznych i spożywczych oraz terminalach przeładunkowych paliw i produktów ropopochodnych. Dostarczane są również urządzenia pracujące w hutach, kopalniach, portach czy lotniskach.

Urządzenia przeładunkowe

Kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów, produkcji i modernizacji urządzeń, terminali załadunkowo-rozładunkowych oraz instalacji technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów.

Konsultacje oraz doradztwo w zakresie nowych, jak i modernizowanych, urządzeń i terminali.

Obsługę w zakresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, między innymi dzięki zastosowaniu autorskiego sytemu zarządzania Tubes Hose Supervisor.

Dzięki wieloletniemu udziałowi na rynku klienci otrzymują wsparcie audytorskie i konsultację wyspecjalizowanej grupy ekspertów i inżynierów.

Produkcja

Tubes International dysponuje dużym potencjałem produkcyjnym umożliwiającym szybką realizację prostych przewodów elastycznych i skomplikowaną produkcję urządzeń napełniająco-opróżniających z armaturą. Posiada również specjalistyczną spawalnię, w której może wykonywać produkcję skomplikowanych elementów rurociągowych.

Potwierdzenie kompetencji w zakresie wyrobów spawanych stanowi certyfikowany przez TDT-CERT system jakości zgodny z ISO 3834-2:2007.

Certyfikaty i uprawnienia

Firma doskonali swoją organizację w oparciu o wdrożony i systematycznie rozwijany System Zarządzania Jakością - zgodny z ISO 9001:2008 i certyfikowany przez DNV I TDT-Cert.

Tubes International ma uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania (W/M/N-107/13), oraz Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (433-02/WDT/UCB/15).

W ofercie Tubes International znajdują się przewody ciśnieniowe, które zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej (2014/68/UE) znakowane są symbolem CE oraz wystawiana jest deklaracja zgodności UE - Moduł A2 Certyfikowany przez UDT-CERT (1433).

Ramiona przeładunkowe

W swojej ofercie firma posiada również rozwiązania w zakresie ramion przeładunkowych opartych na klasycznych sztywnych ramionach do odgórnego lub oddolnego załadunku i rozładunku cystern drogowych i kolejowych. Oferuje również projektowane przez pracowników urządzenia przeznaczone do manewrowania przewodami elastycznymi. 

Serwis przemysłowy

Tubes International posiada kilka w pełni wyposażonych samochodów serwisowych oraz kadrę wyspecjalizowanych serwisantów gotowych do podjęcia prac bezpośrednio na terenie zakładu klienta.

Oferuje:

  • wykonanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń NO,
  • montaż i testowanie przewodów elastycznych,
  • montaż kompensatorów,
  • montaż i naprawa zwijarek bębnowych,
  • wykonanie innych czynności serwisowych zależnie od indywidualnych potrzeb klientów.
Źródło i zdjęcia: Tubes International

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT