Global-Tech wykonała największy na świecie Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła

Firma GLOBAL-TECH wykonała największy na świecie Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła z polietylenu (PE).

Global-Tech wykonała największy na świecie Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła

Wymiennik GLOBAL-TECH został zaprojektowany jako sześć segmentów na łączną wydajność 60 000 m³/godz. Wszystkie połączenia wymiennika są wykonane poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Kolektory są łączone poprzez ekstruzję. Takie połączenia dają 100% gwarancję szczelności na okoliczność występowania wód gruntowych.

Z uwagi na fakt, że teren, gdzie montowano wymiennik GLOBAL-TECH jest wyjątkowo podmokły, inwestor zdecydował się na system zgrzewany z PE jako jedyny szczelny na ten czas wymiennik na rynku.

Każdy z segmentów o wydajności 10 000 m³/godz składa się z 24 antybakteryjnych rur o średnicy 250 mm i długości 36 mb każda. Na jeden segment wykorzystano 864 mb rur dn 250 mm. Łącznie na wszystkie segmenty wykorzystano 5184 mb rur dn 250 mm.

Kolektory oraz rury transportowe wykonano z rur strukturalnych. Zarówno kolektory oraz rury transportowe zgodnie z projektem miały średnice wewnętrzną dn 700 mm. Łącznie użyto 824 mb rur dn 700 mm o wytrzymałości SN 8. Zaprojektowano dwie czerpnie powietrza na przepływ 30 000 m³/godz każda.

Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła GLOBAL-TECH został zaprojektowany i zrealizowany na potrzeby obróbki powietrza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Promnik k/Kielc.

Źródło i zdjęcie: GLOBAL-TECH

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT