Metal-Fach o programie „Ograniczenia Niskiej Emisji” (PONE)

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawa stanu jakości powietrza, a to wszystko dzięki wprowadzeniu działań modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, zabudów rozproszonych, budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych.

Metal-Fach o programie „Ograniczenia Niskiej Emisji” (PONE)

Modernizacja polega na kompleksowym eliminowaniu istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Żeby to osiągnąć wprowadza się ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii (układy solarne itp.). Program PONE współfinansowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowanie jest skierowane do mieszkańców, którzy modernizują budynki, wymieniają stare kotły na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne.

Które urządzenia mieszczą się w ramach dofinansowań?

Dofinansowania mogą być skierowane na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe ekologiczne, wśród których występują automatyczne kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe: eko groszek, pellet. Urządzenia muszą spełniać wymogi klasy 5 w zakresie sprawności oraz emisji zanieczyszczeń.

Kotły centralnego ogrzewania firmy METAL – FACH Technika Grzewcza skierowane do programu PONE spełniające najwyższe normy i wymagania PN-EN 303-5:2012 KLASY 5 oraz 4:

 • SLIM PELLET o mocy cieplnej od 10kW do 20kW;
 • SLIM PELLET MINI o mocy cieplnej od 10kW do 20kW;
 • SLIM PELLET MINI /P o mocy cieplnej od 10kW do 20kW;
 • SEG PELLET /P o mocy cieplnej od 15kW do 30kW;
 • SEG PELLET o mocy cieplnej od 15kW do 30kW;
 • SMART PELLET o mocy cieplnej od 16kW do 30kW;
 • SMART BIO-EFFECT o mocy cieplnej od 16kW do 30kW;
 • SEG BIO o mocy cieplnej od 14kW do 100kW;
 • SMART PLUS o mocy cieplnej od 15kW do 25kW;
 • SMART EKO PLATINUM o mocy cieplnej od 12kW do 30kW;
 • SMART EKO o mocy cieplnej od 12kW do 30kW;
 • SMART EKO-CARBON o mocy cieplnej od 16 kW do 30kW;
 • SEG PLUS o mocy cieplnej od 14kW do 28kW;
 • SEG o mocy cieplnej od 14kW do 75kW;

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów. Programy ONE przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są finansowane w formie dotacji wypłacanej przez Urząd Gminy. Inwestor, mieszkaniec Gminy zakwalifikowany do udziału w Programie wpłaca tylko część kosztów zadania. Wysokość dofinansowania zależy od warunków narzuconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jaki sposób zdobyć dofinansowanie na wymianę starego kotła?

Ogólne zasady przyznawania dofinansowań są dostępne w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Należy zgłosić się z zapytaniem o program ograniczenia niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

źródło i zdjęcie: Metal-Fach

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT