Czyste Powietrze z Metal-Fach – kto może skorzystać?

Program "Czyste Powietrze" jest skierowany do właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego.

Czyste Powietrze z Metal-Fach – kto może skorzystać?

Korzystając z tego programu można uzyskać zwrot części kosztów, poniesionych między innymi na wymianę starego pieca. Wystarczy wymienić urządzenie grzewcze na nowoczesny i ekologiczny kocioł c.o.

Pod tym linkiem możemy sprawdzić korły c.o. kwalifikujące się do dofinansowania

Czyste Powietrze – dotacja lub pożyczka

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Czyste Powietrze – dofinansowanie w zależności od dochodu.

Dofinansowanie w programie zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Zasady liczenia dochodu str. 6-7 są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka

Terminy realizacja programu:
2018-2029

Podpisywanie umów: do 31.12.2027

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029

więcej informacji na stronach:

Strona rządowa projektu: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie: Instrukcja złożenia wniosku

Harmonogram spotkań dotyczących realizacji programu: Podział na województwa

Lista kotłów kwalifikujących się do dofinansowania: Kotły z EcoDesign oraz Kotły z 5 klasą

źródło i zdjęcie: Metal-Fach

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT