Nie zwlekaj z rekuperacją! Uzyskaj dofinansowanie nawet do 90% kosztów

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wyniki badań przyczyniają się do coraz większej świadomości wśród społeczeństwa dotyczącej czystego i świeżego powietrza, które jest gwarancją zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Nie zwlekaj z rekuperacją! Uzyskaj dofinansowanie nawet do 90% kosztów

Dodatkowo w okresie grzewczym dzięki rekuperacji możemy zaoszczędzić nawet do 50% kosztów ogrzewania budynku. Zapamiętajmy! Dobry klimat w domu to zawsze czyste i świeże powietrze wolne od kurzu, pyłków (nawet smogu), bakterii czy wirusów.

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z jednorodzinnych domów mieszkalnych możliwe jest otrzymanie dotacji na:

  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz zakup o montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii  (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przewidziany jest maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek w kwocie do 10 000zł. Czyli realnie możemy uzyskać maksymalnie do 9 000zł zwrotu kosztów (90% dofinansowania).

Warunkiem podstawowym dofinansowania jest:

  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
  • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Cały budżet programu walki ze smogiem czyli programu „Czyste Powietrze” wynosi aż 103 mld zł, z czego 60% przeznaczone jest na dotacje a 40% na pożyczki.  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym aż 2029 roku! Maksymalne koszty kwalifikowane (od których liczona jest wysokość dotacji) to 53 000. zł.  Oznacza to że wnioskodawca może otrzymać od 30% do 90% (w zależności od wysokości dochodów) tej kwoty w formie dotacji, natomiast pozostałą kwotę może sfinansować ze środków własnych lub w formie niskooprocentowane pożyczki udzielanej przez BOŚ. Oprocentowanie zmienne to WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, czyli na chwile obecną to tylko 2,4 – 2,5%. Ponadto BOŚ uruchomił finansowanie uzupełniające – czyli można się ubiegać o preferencyjną pożyczkę na koszty niekwalifikowane do 60 000 zł.

Kto i na jakie dofinansowanie może liczyć:

  • Do 90% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 600zł
  • Do 80% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 601-800zł
  • Do 70% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 801-1000zł
  • Do 60% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1001-1200zł
  • Do 50% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1201-1400zł
  • Do 40% dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi 1401-1600zł
  • Do 30%* dofinansowania – dla osób których dochód miesięczny na osobę wynosi powyżej 1600zł

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Podsumowując:

  • Możesz uzyskać do 90% dofinansowania na montaż instalacji wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Dom z rekuperacją zapewnia zawsze czyste i świeże powietrze bez kurzu, pyłków bakterii czy wirusów. Dodatkowym plusem są niższe rachunki za ogrzewanie. Dobry Klimat w Twoim domu to spokój, radość, szczęście i przede wszystkim zdrowie Twoich bliskich.
  • Program jest rozpisany na 11 lat od  2018 do 2029
  • Budżet programu to aż 103 mld zł
  • 47 700 zł -  tyle możesz zyskać jeżeli uzyskasz maksymalne 90% dofinansowania  na całą inwestycję
  • Maksymalny okres trwania inwestycji to 24 miesiące (nie później niż do 30.06.2029)
  • Możesz ubiegać się o dofinansowanie w przypadku gdy inwestycja rozpoczęła się wcześniej ale nie później niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku
  • Maksymalna pożyczka na pozostałe koszty niekwalifikowane to 60 000 zł
  • Okres spłaty pożyczki nawet do 15 lat.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej. Wersja elektroniczna (aktywny pdf) znajduje błędy i uzupełnia automatycznie część pozycji. Wypełnienie wniosku jest proste, można nawet wybrać opcję uproszczonego audytu energetycznego i samemu uzupełnić dane budynku (bez korzystanie z firmy audytującej).

źródło i zdjęcia: Alnor Systemy Wentylacji

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT