Rodzaje i właściwości węży podgrzewanych firmy Tubes International

Węże ogrzewane używane są w procesach wymagających podgrzewania, roztapiania, a przede wszystkim utrzymania stałej, podwyższonej temperatury substancji przepływających przez wąż, takich jak: oleje, smary, woski, żywice, kleje termotopliwe, farby, granulaty, substancje spożywcze.

Rodzaje i właściwości węży podgrzewanych firmy Tubes International

Węże podgrzewane dzielą się na podgrzewane elektrycznie i podgrzewane czynnikiem grzewczym (olej grzewczy, para). Węże podgrzewane budowane są na bazie węży teflonowych, stalowych, niekiedy gumowych.

Wąż bazowy podgrzewany

Podgrzewane elektrycznie węże (ETH, Electrically Trace Heated) używane są w procesach przesyłu i przeładunku wymagających podgrzania, roztopienia i utrzymania stałej, podwyższonej temperatury substancji przepływającej przez wąż.

Zastosowanie obejmuje m.in.: oleje, smary, woski, żywice, kleje termotopliwe (hot-melt), farby, granulaty, substancje spożywcze. Szczególnie popularnym zastosowaniem jest dozowanie termotopliwych klejów (hot-melt).

Węże podgrzewane mogą być wykonane w standardzie EX, zgodnym z dyrektywą ATEX, przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem. Specjalne rodzaje stanowią węże podgrzewane podwójne do produkcji pianki poliuretanowej oraz węże do systemów analizy spalin.

Węże podgrzewane elektrycznie składają się z:

  • węża (przewodu) bazowego z końcówkami, odpornego na ciśnienie, temperaturę i przepływające medium;
  • grzałki i czujnika temperatury;
  • izolacji termicznej;
  • osłony zewnętrznej i osłon końcowych;
  • kabla podłączeniowego, wtyczki i regulatora temperatury.
Wąż podgrzewany elektrycznie firmy Tubes International.

Jak zbudowany jest wąż podgrzewany?

Wąż bazowy dobierany jest w zależności od wymaganego ciśnienia pracy oraz wydatku medium. Najczęściej jest to wąż teflonowy w oplocie ze stali nierdzewnej. Materiał takiego węża charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną i temperaturową (do 250°C), a także bardzo niskim współczynnikiem tarcia. Przy temperaturach powyżej 250°C stosuje się węże stalowe.

Wąż zakończony jest obustronnie końcówkami gwintowymi, rurkowymi lub kołnierzowymi, które dobierane są według specyfikacji klienta. Tubes International może dostarczyć węże podgrzewane praktycznie z każdym typem końcówek dostępnych na rynku.

Grzałka, czujnik temperatury i izolacja termiczna

Grzałka i czujnik temperatury nawinięte są na wężu bazowym. W zależności od wymaganej temperatury do utrzymania, średnicy oraz długości węża, dobierana jest moc grzałki. Napięcie zasilające wynosi zazwyczaj 230 V (opcjonalnie 12 ÷ 500 V). Czujniki temperatury standardowo typu PT100, termopary typu J i K, dostępne również czujniki NI120, NTC i inne.

Rodzaj izolacji termicznej zależy od temperatury pracy. Dla temperatur do 100°C jest to pianka elastomerowa, do 250°C pianka silikonowa, przy wyższych temperaturach izolacja z włókna szklanego.

Osłona zewnętrzna

Osłonę zewnętrzną stanowi oplot z poliamidu, dostępne są też oploty stalowe, poliuretanowe, silikonowe czy z włókna szklanego. Osłony końcowe występują w dwóch odmianach: twardej i miękkiej. Osłony twarde z poliamidu zmniejszają swobodną, elastyczną długość węża pomiędzy końcówkami, ale również zmniejszają obciążenia miejsca łączenia końcówki z wężem. Osłony miękkie z elastomeru ze względu na swoją elastyczność zalecane są do krótkich węży.

Rodzaje osłon zewnętrznych węży podgrzewanych.

Kabel podłączeniowy, wtyczki i regulator temperatury

Z węża podgrzewanego wyprowadzony jest kabel podłączeniowy, np. 1,5 m z wtyczką lub z wolnym końcem. Węże mogą być stosowane z regulatorem temperatury klienta lub dostarczane z różnymi typami regulatorów temperatury od najprostszych mini kontrolerów wbudowanych w wąż aż do regulatorów wielokanałowych obsługujących wiele węży.

Niestandardowe rodzaje węży podgrzewanych

W ofercie Tubes International poza standardowymi wężami podgrzewanymi, znajdują się również węże:

  • podgrzewane elektrycznie gumowe (ETH HL 80);
  • węże podgrzewane elektrycznie podwójne (TWIN);
  • węże podgrzewane elektrycznie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (EX);
  • węże podgrzewane analityczne - do analizy spalin (AN).

Węże gumowe ze zintegrowanym systemem grzewczym

Specyficznym rodzajem węży podgrzewanych są węże gumowe ze zintegrowanym elementem grzewczym, nawiniętym na wewnętrznej warstwie węża gumowego i zawulkanizowanym. Czujnik temperatury odczytuje temperaturę bezpośrednio w ściance węża. Wąż wizualnie nie różni się od standardowego węża gumowego. Węże takie (np. z gumy NBR) stosowane są w szczególności w przemyśle spożywczym do przesyłu tłuszczów i innych produktów spożywczych.

Węże teflonowe CORROFLON i BIOFLEX ULTRA podgrzewane elektrycznie

Węże te zbudowane są na bazie doskonałych węży teflonowych procesów przemysłowych CORROFLON i BIOFLEX ULTRA. Mogą posiadać końcówki z wewnętrzną warstwą PTFE „flarowaną” na powierzchni uszczelniającej końcówki. Stosowane są w przemyśle spożywczym i przeładunku niebezpiecznych substancji chemicznych.

Węże ogrzewane czynnikiem grzewczym (parą wodną, gorącą wodą, olejem grzewczym) stosowane są w procesach przesyłu i przeładunku wymagających podgrzania, roztopienia i utrzymania stałej lub podwyższonej temperatury substancji przepływającej przez wąż. Używane są do olejów, smarów, wosków, żywic, farb, substancji chemicznych, granulatów, klejów, substancji spożywczych.

Stanowią alternatywne rozwiązanie w stosunku do węży ogrzewanych elektrycznie i są używane tam, gdzie czynnik grzewczy w postaci pary technologicznej lub oleju grzewczego jest łatwo dostępny lub gdy użycie zasilania elektrycznego jest niemożliwe lub niewskazane. Używane często przy przeładunku cystern kolejowych, mogą być również stosowane w strefach zagrożenia wybuchem.

Wąż podgrzewany czynnikiem grzewczym firmy Tubes International.

Jako wąż bazowy stosowane są węże teflonowe lub stalowe w oplocie, na które nawinięty jest wąż grzewczy (teflonowy lub z innego tworzywa sztucznego). Przewód posiada izolację termiczną, osłonę zewnętrzną i osłony końcowe. Wlot i wylot węża grzewczego może znajdować się po jednej stronie przewodu lub po przeciwnych stronach.

Doskonałe węże teflonowe procesów przemysłowych CORROFLON i BIOFLEX ULTRA występują również w wersji CH podgrzewanej parą. Mogą posiadać końcówki z wewnętrzną warstwą PTFE "flarowaną" na powierzchni uszczelniającej końcówki. Stosowane są w przemyśle spożywczym i przeładunku niebezpiecznych substancji chemicznych.

Osobnym często wykorzystywanym rodzajem są podwójne węże stalowe (wąż bazowy w środku węża grzewczego - tzw. „jacketed hose” - wąż z płaszczem grzewczym). Węże te wykonywane są na bazie ciśnieniowych węży metalowych.

Źródło i zdjęcia: Tubes International

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT