Rekrutacja na studia podyplomowe na ZUT - Chłodnictwo i klimatyzacja

Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na nowe studia podyplomowe. Program studiów  jest ukierunkowany na  uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Rekrutacja na studia podyplomowe na ZUT - Chłodnictwo i klimatyzacja

Studia podyplomowe w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego są kierowane do osób z wyższym wykształceniem, w szczególności kadry inżynierskiej branży HVACR z firm wykonawczych, biur projektowych, służb utrzymania ruchu, dystrybutorów. Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów). Szczególną troską przywiązuje się do energochłonności nowoczesnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych.

źródło i zdjęcie: http://kkitch.zut.edu.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT