TOPTEN 2017 dla kotłów Sztoker+

Kotły Sztoker+ zostały ujęte na liście TOPTEN 2017 kotłów grzewczych na paliwa stałe spełniających wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym pod nr 33 i 34.

TOPTEN 2017 dla kotłów Sztoker+

Kotły Sztoker + charakteryzują się bezdymnym procesem spalania paliwa co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć je do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania.

Kotły sztoker + spełniają także wymagania ekoprojektu (ecodesignu) określone rozporządzeniem Komisje (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

źródło i zdjęcie: Komiz

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT