Oczyszczalnie AQUA-CHAMP

AQUAChamp® jest małą oczyszczalnią ścieków działającą na zasadzie sekwencyjnego procesu oczyszczania biologicznego (SBR), w której zastosowana jest tylko jedna pompa i jeden zawór napowietrzający, poprzez co cała konstrukcja jest bardzo niezawodna i zwarta.

Oczyszczalnie AQUA-CHAMP

System został zwymiarowany i zaprojektowany zgodnie z DIN 4261 oraz posiada certyfikaty zgodności z Europejską Normą EN 12566-3 precyzującą wymagania i metody badań kontenerowych lub montowanych na miejscu przydomowych oczyszczalni ścieków. Sercem oczyszczalni jest agregat pompowo-napowietrzający z silnikiem zatapialnym, który jest umieszczany w trzykomorowym zbiorniku i składa się z pompy tłoczącej ścieki pomiędzy poszczególnymi komorami oraz strumienicy napowietrzającej oczyszczane ścieki.

Oczyszczalnia obsługuje od 2 do 20 mieszkańców (seria SK-02) i do 53 mieszkańców (seria SK-04) i wykonuje 3 cykle w ciągu dnia. Odpowiada to czasowi cyklu wynoszącemu 8 godzin. Cykl oczyszczania dzieli się na fazę napowietrzania - trwającą 6 godzin oraz dwugodzinną fazę osadzania osadu. W fazie napowietrzania powietrze doprowadzane jest w sposób przerywany poprzez strumienicę. Odprowadzenie oczyszczonego ścieku następuje poprzez wypompowanie w czasie zależnym od wielkości urządzenia.

ZALETY

  • Zwarta konstrukcja dzięki opatentowanemu rozwiązaniu zaworu w agregacie AQUACHAMP® - dzięki czemu agregat składa się tylko z jednej pompy i napowietrzacza,
  • Łatwy i szybki montaż oczyszczalni. Urządzenie AQUA-CHAMP po wbudowaniu do zbiornika i podłączeniu rury zasilającej i odpływowej gotowe do pracy
  • Wysoka efektywność oczyszczania dająca możliwość odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu (np. za pomocą studni chłonnej, nie wymaga budowy drenażu) lub wód powierzchniowych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii SBR, wykazującej dużą odporność na zmienne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń i duże wahania dopływu ścieków surowych, zapewniając tym samym prawidłową pracę oczyszczalni
  • Niskie koszty eksploatacyjne, minimalne zużycie energii elektrycznej, stała i
  • Bezawaryjna praca
  • Brak uciążliwych zapachów i hałasu
  • Możliwość dopasowania oprogramowania sterującego do ewentualnych zmian trybu pracy (np. zwiększenie liczby mieszkańców).
  • 3-letnia gwarancja (z możliwością przedłużenia do 10 lat), w przypadku awarii
  • Kompletne urządzenie zostaje wymienione na koszt dostawcy

EKSPLOATACJA
Oczyszczalnia nie wymaga stałej obsługi. Nie stawia również szczególnych wymagań co do kwalifikacji osoby dozorującej jej pracę. Obsługa oczyszczalni ogranicza się do okresowej kontroli pracy podzespołów i usuwania gromadzących się osadów. Powstający podczas procesu oczyszczania ścieków osad wstępny i nadmierny, poddawany jest gromadzeniu, stabilizacji i zagęszczaniu w komorach oczyszczalni. Usuwanie osadu przeprowadza się każdorazowo po stwierdzeniu wyższego niż dopuszczalny poziom osadu w oczyszczalni . Osady powstające w oczyszczalni ścieków należy systematycznie wywozić taborem asenizacyjny na zbiorczą oczyszczalnię ścieków z ciągiem przeróbki osadów ściekowych.

Częstotliwość usuwania jest uzależniona od ilości dopływających do oczyszczalni ścieków i dla poszczególnych urządzeń typoszeregu waha się w granicach jeden raz na 8/12 miesięcy.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być:
1. grunt za pośrednictwem studni chłonnych, studni chłonnych z systemem rowów
chłonnych, dołów chłonnych, drenażu rozsączającego
2. rów melioracyjny, cieki wodne

źródło i zdjęcia: Gama Plastic

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT