Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Do osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych kierowane jest szkolenie z zakresu badania instalacji elektrycznych. Spotkanie skierowane jest także do administratorów budynków i osób z dozoru działów technicznych.

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu - w programie szkolenia mi.in.:

 1. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznymWymagania dotyczące badań instalacji.
 2. ZAKRES WYKONYWANIA SPRAWDZAŃ INSTALACJI ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ZGODNIE Z PN-HD 60364- 6:2008.
 3. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
 4. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań.
 5. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
 6. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 7. Ochrona uzupełniająca
 8. Sprawdzenie biegunowości
 9. Sprawdzenie kolejności faz
 10. Próby funkcjonalne
 11. Spadek napięcia
 12. Pomiary rezystancji uziemień
 13. Pomiary natężenia oświetlenia
 14. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Szkolenie odbędzie się 24 sierpnia 2016, w godzinach 10:00-15:00 w Warszawie. Koszt szkolenia: 620,00 zł + 23% VAT.

Szczegóły na stronie: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&id=755&wa=E7-02721-E&adr_em=1454306&adr_no=E426394&emlink=3

źródło: Akademia Dashofera

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT