Bezpieczeństwo ppoż. Przepisy, normy, aprobaty, wytyczne projektowe i serwis

Aby zapobiec wybuchowi pożaru i utrudnić rozprzestrzenianie ognia, projektanci budynków wybierają zgodne z normami materiały budowlane, a także uwzględniają systemy czujników, instalacje oddymiające i zraszacze. Ostatnim elementem układanki są odpowiednio zaprojektowane drogi ewakuacji, dzięki którym mieszkańcy i użytkownicy budynków mogą szybko i bezpiecznie opuścić zagrożony obszar. Czym kierować się, projektując drogi ewakuacyjne wykorzystujące drabiny?

Bezpieczeństwo ppoż. Przepisy, normy, aprobaty, wytyczne projektowe i serwis

W wielu przypadkach droga ewakuacyjna wiodąca użytkowników budynków do bezpieczeństwa prowadzi po drabinie, co na projektanta nakłada szereg osobnych wymagań i obowiązków. Oto 5 punktów wyznaczających standardy projektowe i użytkowe dla montowanych na stałe drabin pionowych, stanowiących drogi ewakuacyjne w czasie zagrożenia, opracowanych na podstawie setek projektów drabin dla dróg ewakuacyjnych zrealizowanych przez Krause Systems.

Krok 1. Przepisy i normy

Wszystkie drabiny w ciągu drogi ewakuacyjnej muszą być instalowane w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewiduje ono, że konieczne jest zapewnienie dostępu do wszystkich pomieszczeń i części budynku, które związane są z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Rozporządzenie dopuszcza wykorzystanie drabin trwale zamocowanych do konstrukcji, a dodatkowe normy ustalają wymagania dla konstrukcji spełniających różne role. W przypadku dróg ewakuacyjnych, wszystkie systemy drabin Krause przygotowywane są z myślą o powyższym Rozporządzeniu oraz w zgodzie z normą DIN 14094-1:2004, Ochrona przeciwpożarowa. Drabiny ewakuacyjne.

Przepisy zawarte w powyższych dokumentach określają wszelkie parametry projektowe dla drabin jednociągowych i wielociągowych stosowanych przy ewakuacji. Choć dla niedoświadczonego projektanta mogą one wydawać się zbliżone np. do parametrów drabin pionowych zgodnych z normą DIN 18799-1, ich rola jest nieco inna - zadaniem tego typu urządzeń jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa niedoświadczonym użytkownikom działającym w sytuacji zagrożenia, pod wpływem silnego stresu.

Krok 2. Wytyczne projektowe

O skuteczności i bezpieczeństwie drabiny stosowanej jako element drogi ewakuacyjnej decydują między innymi szczegóły projektowe oraz utrzymanie standardów wykonawczych, do których wielu inwestorów i użytkowników nie przywiązuje należytej wagi. Do najważniejszych wytycznych, to:

  • Poziom zejścia - górna krawędź oraz ewentualny stopień zejścia muszą leżeć na poziomie zejścia.
  • Szerokość szczeliny przy zejściu - jeśli szczelina między krawędzią powierzchni zejścia a stopniem jest większa niż 75 mm, należy zmniejszyć ją poprzez zamontowanie stopnia zejścia.
  • Kosz ochronny - jeśli drabina ma powyżej 3 metrów wysokości, konieczne jest zastosowanie pałąków ochronnych zabezpieczających przed upadkiem.
  • Zakrzywione poręcze zejścia - aby ułatwić niedoświadczonym użytkownikom wejście na drabinę, należy zastosować zakrzywione poręcze zejścia o głębokości poręczy 500 mm.

Krok 3. Zastosowany system montażowy

Kolejnym szczegółem, który decyduje o bezpieczeństwie użytkowników, jest zastosowany przez wykonawcę system montażowy. System musi być dopuszczony do stosowania przez nadzór budowlany, a podłoże, na którym będzie użyty - skontrolowane przez firmę monterską lub zleceniodawcę.

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa i trwałości mocowanych konstrukcji, podczas projektowania rozwiązań montażowych warto brać pod uwagę również czynniki użytkowe czy zmienne warunki środowiskowe, wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy Krause. Dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK), mocowania ścienne IsoMont System posiadają ograniczoną zdolność przewodzenia ciepła, co utrudnia powstawanie wody kondensacyjnej oraz pleśni pod elementami konstrukcji, dodaje.

Krok 4. Aprobata straży pożarnej

Nawet najlepiej zaprojektowana drabina pionowa wymaga strażackiego oka, dlatego zawsze zaleca się zasięgnięcie opinii służb ratownictwa pożarowego. Konsultacji z odpowiednimi służbami warto dokonać nie tylko przed włączeniem drabiny do użytkowania, ale także regularnie, przez cały okres eksploatacji budynku!

Krok 5. Regularne przeglądy i serwis

Krause Systems przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa projektowanych i montowanych systemów drabin, a to oznacza regularne przeglądy i serwisowanie, obejmujące nie tylko samą konstrukcję, ale także punkty mocowania, stabilność podłoża i otoczenie drogi ewakuacyjnej.

Zalecamy kompleksowe, regularne kontrole bezpieczeństwa drabin, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, podsumowuje Marek Banach z firmy Ktause.

źródło i zdjęcie: Krause

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT