"Inwestycje w odnawialne źródła energii: generacja rozproszona i prosumencka" - Studia Podyplomowe

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na VII edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych na kierunku "Inwestycje w odnawialne źródła energii: generacja rozproszona i prosumencka". Rekrutacja trwa do końca lutego.

"Inwestycje w odnawialne źródła energii: generacja rozproszona i prosumencka" - Studia Podyplomowe

"Inwestycje w odnawialne źródła energii: generacja rozproszona i prosumencka" - cel i zasadnicza koncepcja studiów

Słuchacze studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii" zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności mikroinstalacji- wspieranych systemem taryf gwarantowanych, małych instalacji - wspieranych od nowego roku systemem aukcyjnym  oraz systemów prosumenckich i autoproducenckich do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub uruchomienia produkcji urządzeń OZE - wspieranych dotacjami.

Zakres studiów obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych wraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych. Studenci opanują także umiejętność ubiegania się inwestorów o taryfy gwarantowane, uczestniczenia w aukcjach oraz opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje na wybrane inwestycje OZE.

Program studiów uwzględnia aktualny stan prawny i fakt wejścia w życie 1 stycznia 2016 roku najważniejszych przepisów ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r. W ramach studiów monitorowane będzie wdrażanie ustawy o OZE poprzez 24 rozparzenia wykonawcze z których dotychczas wydano  tylko 4. Słuchacze dostaną dzięki studiom szerszy kontekst, który pozwoli lepiej ocenić  podejmowane  ryzyka nie tylko w perspektywie bieżącej.

Autorom studiów i wykładowcom przyświeca idea, aby absolwenci: inwestorzy, producenci energii i urządzeń, stali się nie tylko fachowcami, ale zaczątkiem  intelektualnego ośrodka wpływu, najpierw na najbliższe otoczenie i klientów, potem organizacje branżowe, na media i polityków - aby byli w pełni świadomymi uczestnikami rynku OZE i jego kreatorami.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE, np. farmy wiatrowej, fotowoltaicznej wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Studentom zostaną przedstawione arkusze ekonomiczne ukazujące metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej.

Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności kolejnych nowelizacji nowo przyjętej ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, chcielibyśmy podkreślić, że bardzo dużą wartością dodaną jest przekazywanie studentom aktualnej wiedzy nt. stanu prac polskich decydentów w zakresie kształtowania polityki OZE.

Ponadto, przedstawione zostaną ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE (POIŚ, POIR, RPO) na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

"Inwestycje w odnawialne źródła energii" - Program studiów:

  • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci, w tym  technologii takich jak fotowoltaika oraz magazyny energii;
  • omówienie zasad działania systemu aukcyjnego wprowadzonego ustawą OZE (zastępującego system „zielonych certyfikatów”)
  • szczegółowe omówienie metody LCOE liczenia kosztów energii w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
  • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
  • studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
  • znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
  • program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
  • nowe technologie; mikrosieci, systemu hybrydowe, adaptacji magazynowania energii w skali rozproszonej i rozsianej i konsekwencje tego procesu, przemysł produkcji urządzeń dla OZE;
  • na bieżąco omawiane będą i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

źródło i zdjęcie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT