Certyfikat Satelitarny. Dla kogo i jak go uzyskać?

Obowiązkiem dewelopera wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. jest zapewnienie we wszystkich budynkach wielorodzinnych, które otrzymały pozwolenie na budowę po 23 lutego 2013 r. zbiorczej instalacji do odbioru telewizji satelitarnej oraz swobodnego wyboru między dostawcami telekomunikacyjnymi: telefonicznymi, internetowymi i telewizyjnymi, bez względu na stosowaną przez nich technologię. Dotyczy to również budynków, które po tym terminie przeszły remont wymagający pozwolenia na budowę.

Certyfikat Satelitarny. Dla kogo i jak go uzyskać?

Do każdego lokalu mieszkalnego deweloper powinien doprowadzić sygnał telewizyjny z dwóch różnych pozycji satelitarnych, sygnał radia UKF i cyfrowej telewizji naziemnej. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie neutralności technologicznej i równej dostępności różnych operatorów. Jeżeli budynek nie posiada instalacji teletechnicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku, niestety oznacza to, że kierownik budowy podpisał się pod niezgodnym z prawdą oświadczeniem o zakończeniu budowy.

Jak uzyskać Certyfikat Satelitarny?

Każdy deweloper, którego inwestycja jest wyposażona w zbiorczą instalację satelitarną może otrzymać Certyfikat Satelitarny. Przyznanie certyfikatu jest bezpłatne, wiąże się jednak z wykonaniem ekspertyzy przez wyspecjalizowanego fachowca z ramienia Eutelsatu - spółki będącej pomysłodawcą projektu. O Certyfikat Satelitarny mogą ubiegać się deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe, jak również zarządcy budynków. Nieruchomości należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na podstronie https://certyfikat-satelitarny.pl/dla-developerow.

Certyfikat przyznawany jest nieruchomościom, które spełniają poniższe warunki:

  • zostały wyposażone w zbiorczą instalację satelitarną - sygnał z anteny satelitarnej jest doprowadzony do każdego lokalu,
  • instalacja została sprawdzona przez eksperta Eutelsatu,
  • instalacja została wykonana poprawnie.

Jeżeli budynek znajduje się w bazie dostępnej na stronie certyfikat-satelitarny.pl, oznacza to, że został zgłoszony jako posiadający instalację. Po weryfikacji prawidłowości wykonania instalacji Eutelsat przyznaje Certyfikat Satelitarny. Każdy potencjalny klient dewelopera ma możliwość sprawdzenia statusu nieruchomości za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Posiadanie certyfikatu nie tylko uwiarygadnia inwestycję, ale również niesie za sobą wartość dodaną - promocję dewelopera w kampanii Eutelsatu i na stronie certyfikat-satelitarny.pl. Deweloperzy i zarządcy mogą posługiwać się znakiem Certyfikatu w komunikacji z klientami i mieszkańcami.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać Certyfikat Satelitarny?

Budynki spełniające wymagania rozporządzenia powinny posiadać tzw. punkty styku, czyli estetyczne, wygodne pomieszczenia lub szafki. Skrzynka lub pomieszczenie powinno być zlokalizowane w piwnicy lub na parterze, a jeżeli budynek jest bardzo duży, możliwa jest instalacja kilku punktów styku. Ciągi komunikacyjne dla kabli muszą być wykonane w taki sposób, aby bez problemu można było wprowadzić do nich dodatkowe przyłącza telekomunikacyjne, nawet gdy budynek jest już zamieszkany.

Poza punktami styku prawidłowo wykonana instalacja telekomunikacyjna powinna zwierać:

  • okablowanie światłowodowe, wykorzystywane między innymi do podłączenia szybkiego internetu;
  • wysokiej jakości kable typu UTP służące do przekazywania sygnału telekomunikacyjnego i internetowego;
  • zbiorczą instalację telewizyjną - zestaw antenowy zapewniający odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej i radia oraz programów satelitarnych z co najmniej dwóch satelitów za pomocą profesjonalnych anten satelitarnych (o średnicy min. 120 cm) oraz telewizję kablową;
  • system okablowania obsługujący domofon;
  • sygnalizację alarmową dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te instalacje muszą kończyć się jednym gniazdkiem w każdym mieszkaniu (telekomunikacyjną skrzynką teletechniczną).

źródło: Eutelsat

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT