Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich "Moja szkoła liderem BHP".

Z myślą o promocji wiedzy w zakresie BHP wśród przyszłych techników, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw wspólnie z producentem narzędzi ręcznych Wiha organizują ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich - "Moja szkoła liderem BHP".

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich "Moja szkoła liderem BHP".

Konkurs "Moja szkoła liderem BHP" kierowany jest do wszystkich uczelni o profilach zawodowych z obszaru elektrotechniki, elektroniki, informatyki i łączności, a także kierunków pokrewnych, takich jak automatyka, inżynieria mechaniczna czy mechatronika. W rywalizacji o tytuł lidera BHP udział mogą wziąć 3-osobowe reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego.

Zadaniem zespołów będzie rozwiązanie czterech quizów, które sprawdzą wiedzę uczestników m.in. z zakresu postępowania powypadkowego, kwalifikacji zdarzeń, chorób zawodowych, środków ochrony indywidualnej czy oznakowań w zakładach pracy.

Quizy ukazywać się będą co tydzień, przez cały listopad, na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, która będzie dostępna po uprzedniej rejestracji zespołu. Komisja powołana do rozstrzygnięcia rywalizacji wyłoni trzy zespoły finalistów i zwycięzcę, którym zostaną przyznane cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia, a wręczenie nagród - 16 grudnia 2015 r., podczas dorocznego spotkania członków i sympatyków SEP w Warszawie.

Konkurs "Moja szkoła liderem BHP" to nie pierwsza tego typu inicjatywa współorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

Corocznie organizujemy akcje promocyjne skierowane do młodych użytkowników energii elektrycznej oraz uczniów szkół technicznych. Przy współpracy firm z branży elektroenergetycznej oraz organizacji państwowych, takich jak Policja czy Straż Pożarna, przeprowadziliśmy m.in. konkursy "Bezpieczna Elektryczność" czy konkurs fotograficzny "Energia w przyrodzie". Obecny projekt "Moja szkoła liderem BHP" uczy dobrych praktyk w pracy z narzędziami monterskimi dla elektryków oraz podstaw elektroenergetyki i przepisów BHP, a współpraca z przodującym producentem narzędzi daje gwarancję najwyższej jakości i bezpiecznej pracy - komentuje ideę konkursu Jarosław Cyrynger, Kierownik Działu Promocji SEP COSiW.

Potrzebę promowania wiedzy z zakresu BHP wśród przyszłych profesjonalistów dostrzega także firma Wiha, producent profesjonalnych narzędzi ręcznych.

Bezpieczeństwo to dla fachowego elektryka czy instalatora to kwestia nadrzędna. Zarówno ze względu na konieczność ochrony zdrowia podczas prac przy elementach znajdujących się pod napięciem, jak i samej instalacji, której uszkodzenie wynikające np. z zastosowania nieodpowiednich narzędzi może generować duże straty - tłumaczy Dražen Markešić, Prezes Zarządu Wiha Polska. - Naszym celem jest nie tylko dostarczanie narzędzi spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale też podkreślanie roli, jaką pełni znajomość i przestrzeganie zasad BHP w życiu zawodowym, także dla tych przyszłych profesjonalistów - dodaje.

Więcej szczegółów nt. warunków udziału w konkursie znaleźć można na stronie SEP COSiW.

źródło: materiały prasowe WIHA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT