Jak wykorzystać potencjał kabli Thermalint i Tracingset? Zestaw pytań i odpowiedzi

Kabel Thermalint przeznaczony jest dla instalacji wodnych prowadzonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Termostat włącza się samoczynnie, gdy temperatura spadnie do +3°C, kabel zaczyna wówczas ogrzewać instalację. Gdy temperatura wraca do temperatury +7°C termostat wyłącza się automatycznie. Kabel Tracingset zaprojektowany jest dla rur, w których musi być utrzymywana stała, precyzyjna temperatura. Może być wykorzystywany jako zabezpieczenie instalacji przed zamarznięciem. Termostat można nastawiać w zakresie temperatur od 0°C do 60°C i stosować go zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

Jak wykorzystać potencjał kabli Thermalint i Tracingset? Zestaw pytań i odpowiedzi

W zależności od potrzeb uzyskania odpowiedniej mocy grzejnej kable możemy układać wzdłuż rury, spiralnie owijając kabel dookoła niej, lub wzdłuż w kilku rzędach wg. godzin np.: na godzinie 4, 6, 8.  Poszczególne zwoje kabla, czy też dwa na tej samej rurze, powinny być układane w odstępie min. 5 cm. Kable mocujemy dołączoną do kompletu specjalną taśmą mocującą ELECTRO. Przy zastosowaniu jako izolacji wełny mineralnej, konieczne jest oklejenie przewodu na całej długości taśmą aluminiową, aby uniknąć izolowania się przewodu w wełnie, czy też wciśnięcia się przewodu w wełnę.

Czy należy zawsze używać kabli Thermalint i Tracingset z izolacją?

Tak, należy zawsze na instalację oprócz kabla stosować izolację.

Czy kable Thermalint i Tracingset mogą się stykać, krzyżować lub zachodzić na siebie?

Nie, absolutnie nie mogą się stykać, krzyżować ani zachodzić na siebie.

Czy możemy skracać lub przedłużać kabel grzejny i przewód podłączeniowy (przewód zimny)?

Przewodu grzejnego nie można skracać ani przedłużać. Powoduje to nieodwracalne zniszczenie kabla. Kabel podłączeniowy w przypadku Tracingsetu można skracać jak i przedłużać. W przypadku Thermalintu po uprzednim zgłoszeniu o tym producentowi.

Jaka jest moc grzejna kabli Thermalint i Tracingset?

Przewody grzejne Themalint i Tracingset mają jednakową moc grzejną - 16 W/m.

Czy kable można stosować w strefach zagrożonych wybuchem (EX)?

Nie można.

Czy kable Thermalint i Tracingset mogą być stosowane do utrzymywania temperatur oraz do jej podwyższania?

Kabel Termalint nie może być stosowany do powyższych celów. Natomiast Tracingset oczywiście tak, zarówno do utrzymywania jak i podwyższania temperatury.

Czy kable Thermalint i Tracingset można montować na rurach z tworzyw sztucznych?

Tak pod warunkiem, że są one wykonane z tworzywa o odporności na wyższe temperatury. Ponadto należy rurę obłożyć folią aluminiową.

Czy można stosować kable grzejne Thermalint i Tracingset w warunkach wilgotnych?

Tak, zarówno Thermalint jak i Tracingset można stosować warunkach wilgotnych.

Gdzie należy umieszczać czujniki kabli Thermalint i Tracingset?

W najzimniejszym miejscu instalacji, najbardziej narażonym na straty ciepła. Ponadto czujnik powinien być mocowany po przeciwnej stronie niż jest przewód.

Czy jest gwarancja na kable i znak bezpieczeństwa?

Tak, udzielamy 2 - letniej gwarancji na wszystkie typy i długości kabli. Kable posiadają znak bezpieczeństwa.

W jaki sposób dobieramy kable Thermalint i Tracingset?

Musimy znać kilka podstawowych parametrów takich jak:

  • Temperatura czynnika
  • Minimalna temperatura otoczenia
  • Średnicę zewnętrzną rury
  • Długość ogrzewanego odcinka
  • Rodzaj i grubość izolacji
  • Materiał z jakiego wykonana jest rura
  • Czy rura narażona jest na czynnik chłodzenia wiatrem
  • Czy w instalacji występują przestoje w przepływie czynnika (jeśli tak, to na jak długo)

źródło i zdjęcia: Thermaflex

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT