Dobieramy Gruntowy Wymiennik Ciepła GEOHEAT

Dobierając wielkość gruntowego wymiennika ciepła do systemu wentylacyjnego jako parametr końcowy określamy temperaturową wydajność powietrza opuszczającego wymiennik. Dobrze zaprojektowany gruntowy wymiennik ciepła może zapewnić w upalne dni temperaturę nawiewanego powietrza do pomieszczeń na poziomie 20-24°C.

Dobieramy Gruntowy Wymiennik Ciepła GEOHEAT

GWC Geoheat frimy Global-TechGdy chcemy, aby w nasłonecznionych pomieszczeniach było nie więcej niż 27°C należy wprowadzić ilość powietrza wg wzoru:

  • Qc - zyski ciepła w [kW]
  • ΔT - różnica temperatur
  • V - ilość powietrza w m3/s
  • 1,26 - współczynnik (ciepło wł. x ciężar wł.)

Przykład doboru wymiennika GWC GEOHEAT dla : domu o kubaturze około 400 m3 i zyskach ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach Qc=3 kW, ΔT=5oC

Wartość, którą otrzymujemy czyli V=1714 [m3/h] - to ilość niezbędnego powietrza jaką należy wprowadzić do pomieszczeń aby skutecznie je ochłodzić.

Dla domku o kubaturze 400 m3 daje to ponad 4 wymiany. Sam wymiennik GWC ze względu na fakt chłodzenia latem gorącego i wilgotnego powietrza powinien być przy tym tak projektowany, aby uzyskać z niego moc chłodniczą na poziomie 12-15 kW.

Praktycznie wymiennik gruntowy dobieramy dla przepływów. Około 1 wymiany powietrza zapewnia przyjemny mikroklimat w całym domu, za wyjątkiem pomieszczeń o silnym nasłonecznieniu, bądź znajdujących się na poddaszu. Bardzo ważne jest aby kanały rozprowadzające powietrze, które są na strychach i w innych gorących miejscach były jak najlepiej ocieplone, gdyż w przeciwnym razie niemal cały "chłód" możemy stracić.

źródło i zdjecia: P.H.U. GLOBAL-TECH

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT