Jak zadbać o prawidłową pracę kotła?

Każda instalacja cieplna, musi zostać zmontowana w sposób zapewniający odpowiednie warunki pracy kotła i innych urządzeń wchodzących w jej skład. Czynności instalacyjne należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach i potwierdzić ich prawidłowość pieczęcią fachowca w karcie gwarancyjnej. W interesie użytkownika leży natomiast dopilnowanie, aby montażu kotła dokonano przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producentów.

Jak zadbać o prawidłową pracę kotła?

Zawory mieszające z kotłem na paliwo stałe

Przed zakupem dokładnie zapoznać się z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi bądź karcie gwarancyjnej i skonsultować prace z wykonawcą.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania polskich norm dotyczących zabezpieczenia urządzeń systemu grzewczego. Ponadto producenci kotłów, wprowadzają dodatkowe zalecenia, które mają na celu przedłużenie żywotności źródła ciepła, a czasem nawet warunkują długość lub zasadność gwarancji. Co powinniśmy zrobić aby kotły żyły dłużej?

Najważniejszym warunkiem prawidłowego połączenia kotła na paliwo stałe z instalacją jest zapewnienie odpowiedniej temperatury źródła ciepła (zwykle minimum 60-65ºC) oraz na jego powrocie (zwykle minimum 45-55°C). Niektórzy producenci kotłów nie stawiają już ograniczeń związanych ze zbyt niską temperaturą na powrocie, jednak chłodna woda może w praktyce wyrządzić szkodę dla serca naszego centralnego ogrzewania.

Destrukcyjna może się okazać szybsza korozja kotła, spowodowana wykropleniem wilgoci na ściankach wymiennika. Niska temperatura kotła uruchamia procesy niepełnego spalania, skutkujące wydzielaniem się sadzy i smoły, które z kolei obniżają sprawność źródła ciepła. Ryzyko uszkodzenia można jednak zmniejszyć poprzez montaż np. zaworu mieszającego.

Dzięki zastosowaniu różnego typu zaworów zabezpieczamy źródło ciepła przed niekorzystnymi warunkami pracy, mówi Krzysztof Mainka z firmy Afriso, producenta armatury zabezpieczającej i regulacyjnej do instalacji wodnych. Do podniesienia temperatury powrotu mogą posłużyć zarówno zawory mieszające (np. 4-drogowe), jak i zawory temperaturowe. Zawory 4-drogowe realizują funkcję podwójnego podmieszania. Możemy osiągnąć zadaną temperaturę na wyjściu na instalację, jednocześnie podnosząc temperaturę wody wracającej do kotła.

Dodatkowo aby maksymalnie usprawnić pracę zaworów 4-drogowych, montowane są na nich siłowniki elektryczne, który są połączone ze sterownikiem lub regulatorem. Zawsze jednak priorytetem jest temperatura wody wychodzącej na instalację, a podniesienie temperatury wody wracającej do kotła jest pożądanym "efektem ubocznym".

Dwa rodzaje ogrzewania

Szczególnym przypadkiem, w którym niezbędne jest zastosowanie zaworów mieszających, są instalacje grzewcze, w których wykorzystano różne typy urządzeń emitujących ciepło. W praktyce najczęściej ma to miejsce przy połączeniu np. ogrzewania grzejnikowego z popularną podłogówką. Każdy z typów instalacji, do prawidłowego funkcjonowania wymaga innej temperatury wody zasilającej instalację.

Na grzejniki musi wyjść woda cieplejsza (ok. 60°C), natomiast w ogrzewaniu podłogowym temperatura musi zostać obniżona (np. do ok. 30°C). W związku z tym zachodzi konieczność zbudowania odpowiedniego układu regulacji, który tą temperaturą będzie sterował. Z pomocą przychodzą właśnie zawory obrotowe, które wraz z siłownikami stanowią sprawdzone rozwiązanie przy różnych typach instalacji.

A wszystko po to, żeby zabezpieczyć instalację przed "przegrzaniem" i "wyziębieniem", żeby zapewnić komfort użytkownikom oraz żeby kotły żyły dłużej...

źródło i zdjęcie: Afriso

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT