Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej zakończył realizację kilkuletniego Projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki". W jego wyniku powstał pierwszy w krajowej branży budowlanej zintegrowany system elektronicznej komunikacji, wymiany informacji i transferu wiedzy do innych ośrodków naukowych i firm.

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Techniki Budowlanej

Innowacyjny projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obejmował wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie IT we wszystkich jednostkach Instytutu, w tym zintegrowanie dotychczas użytkowanych systemów i baz danych.

Zakończona kompleksowa modernizacja umożliwi prowadzenie badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego i zapewni sprawną łączność z innymi jednostkami naukowymi. Co ważne, przyśpieszy także transfer wiedzy i wyników działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki i firm, dodaje dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej dr inż. Jan Bobrowicz. Zwiększy to naszą konkurencyjność jako ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym i instytucji otoczenia biznesu, oferującej usługi z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

W ramach projektu, realizowanego w latach 2008-2013, zakupiono nowoczesny sprzęt, infrastrukturę sieciową i specjalistyczne oprogramowanie; zintegrowano wszystkie wcześniej wykorzystywane bazy danych i systemy informatyczne oraz zorganizowano szkolenia w zakresie obsługi i zarządzania nowymi narzędziami dla kadry naukowej i pracowników ITB.

Efektem tych działań jest wdrożenie m.in. systemu pracy grupowej dla potrzeb naukowo-badawczych umożliwiającego sprawną komunikację wewnętrzną i automatyzację procesów pracy (BMP), zintegrowanego systemu obsługi badań oraz systemu zarządzania i koordynacji działań naukowo-badawczych.

Modernizacja wprowadziła również nowy standard obsługi klientów Instytutu. Oprócz rozwiązań dla specjalistów i naukowców stworzono bowiem: cyfrową bazę wiedzy i ujednolicone archiwum publikacji i wyników badań, system elektronicznego dostępu do wydawnictw i innych produktów ITB oraz portal klient.itb.pl. Wspiera on pracę grupową i udostępnianie informacji na zewnątrz obejmując m.in. wortale specjalizowane, dokumenty UE związane z rynkiem budowlanym i fora dyskusyjne. Portal wprowadza zasadę "jednego okienka" umożliwiając zlecanie ITB usług przez internet bez konieczności osobistej wizyty w Instytucie. W ten sposób klienci mogą zamówić np. badania laboratoryjne albo certyfikację wyrobów budowlanych, a po złożeniu elektronicznego zlecenia monitorować jego status oraz stan rozliczeń z Instytutem.

ITB to wiodący w UE i największy w kraju branżowy instytut badawczy. Prowadzi aktywną działalność naukową i ekspercką oraz prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa, których istotną częścią są badania obiektów, materiałów i wyrobów. Jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i najważniejszym polskim ośrodkiem certyfikującym wyroby budowlane (na zgodność ze znakiem B oraz oznakowaniem CE), zakładową kontrolę produkcji, usługi, systemy zarządzania i kompetencje personelu. Wydaje krajowe i europejskie aprobaty i rekomendacje techniczne, współpracuje z 20 międzynarodowymi organizacjami z zakresu budownictwa: naukowymi i normalizacyjnymi. Instytut upowszechnia wyniki prac badawczych, organizuje kursy i seminaria, publikuje wydawnictwa naukowe i techniczne oraz prowadzi bibliotekę branżową liczącą ponad 116 tysięcy woluminów.

źródło: ITB

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT