Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne

Progress Group zaprasza na szkolenie, którego zadaniem jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.

Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne

Szkolenie "Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne" skierowane jest do Kierowników i Pracowników działów zajmujących się przeprowadzaniem inwestycji przyłączeniowych i zarządzających majątkiem sieciowym oraz podejmujących czynności w zakresie wysuwanych roszczeń właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych.

Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne: program szkolenia

  1. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie służebności przesyłu
  2. Możliwość bieżącego, wszechstronnego; zastosowania części; zapisów; najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym inwestycji i zaszłości
  3. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu - równoważenie interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych
  4. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
  5. Aspekty ustalania faktycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności w płaszczyźnie interesów właścicieli urządzeń i gruntów
  6. Umiejętność właściwej analizy operatów sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
  7. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji przy braku zgody właściciela nieruchomości
  8. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa
  9. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot m.in.: współwłasności ułamkowej albo ustawowej
  10. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem służebności przesyłu

Więcej informacji o warsztatach:

Rejestracja na warsztaty: http://www.progressgroup.pl/formularz-zapisu/view/form.html

Terminy szkoleń: 25 października w Katowicach oraz 15 listopada w Poznaniu

źródło: Progress Group

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT