URSA informuje o zmianie dotyczącej sposobu wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Unii Europejskiej zmieni się sposób wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek, w tym także wyrobów URSA (URSA Glasswool, PureOne, URSA XPS i URSA AIR ZeroA2). W ramach zmian Deklaracja Zgodności zostanie zastąpiona nowym dokumentem o nazwie Deklaracja Właściwości Użytkowych stanowiącym podstawę dla wprowadzenia do obrotu materiału budowlanego.

URSA informuje o zmianie dotyczącej sposobu wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Zmianie ulega również forma dystrybucji takiego dokumentu, gdzie obok tradycyjnej formy papierowej dopuszczana jest także forma elektroniczna, do której użytkownik będzie kierowany bannerem dostępnym na stronie URSA http://www.ursa.pl/pl-pl/do-pobrania/strony/dokumenty-do-pobrania.aspx. Nowy dokument będzie dostępny na online, gdzie na podstawie numeru (DoP), znajdującego się na etykiecie towarzyszącej wyrobowi, klient pobierze deklarację właściwości dla danej partii wyrobów. Zgodnie z wytycznymi Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) będzie  dostarczana w języku polskim.

W celu swobodnego korzystania z nowego nazewnictwa i skrótów poniżej przedstawiamy zestawienie zmian podstawowych zwrotów.


Podstawa prawna zmian

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/211 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG zwane dalej Construction Products Regulation (CPR). W dniu 24 kwietnia 2011 r. weszły w życie niektóre artykuły rozporządzenia, natomiast wejście w życie pełnej treści oraz uchylenie Dyrektywy Budowlanej nr 89/106/EWG Construction Products Directive (CPD) i tym samym wprowadzenie Construction Products Regulation (CPR) nastąpi dnia 1 lipca 2013 r.

Źródło i zdjęcia: UrsaKomentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT