VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2013 r. w Toruniu pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum, jako największe na skalę krajową spotkanie branży energetyki słonecznej, będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni.

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation, jest jednym z najbardziej obiecujących w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny, pomimo to branża ta, ciężką i konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i zasłużyła w pełni na szacunek decydentów - regulujących rynek energii i wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOŚIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Branża kolektorów słonecznych stanowi dzisiaj, w przededniu uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, doskonała bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego rynku fotowoltaiki.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ma w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV. Większość z tych instalacji nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Długo oczekiwanym rozwiązaniem przez nowo powstające firmy oraz potencjalnych użytkowników instalacji PV są zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Ministerstwa Gospodarki kwoty stałych taryf dla mikroinstalacji. Takie zmiany byłyby po raz pierwszym w historii ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane kwoty stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes IEO "taki system wsparcia dopiero pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji".

Dlatego też, tegoroczne, VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2013 r. w Toruniu w Dworze Artusa odbędzie się pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej.

Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia - Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci "Europejskie Słoneczne Dni".

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.solarforum.ieo.pl.

źródło: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT