Czyste Powietrze 2024: Nowe zasady, wyższe dofinansowania!

Program "Czyste Powietrze" jest kluczowym elementem rządowych działań na rzecz walki ze smogiem i poprawy efektywności energetycznej w istniejących domach jednorodzinnych. Skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także mieszkań w budynkach z własną księgą wieczystą, gdzie inicjatywa ta ma na celu wspieranie termomodernizacji.

Czyste Powietrze 2024: Nowe zasady, wyższe dofinansowania!

Edycja programu "Czyste Powietrze" na rok 2024 przewiduje wsparcie finansowe na:

 • wymianę starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania na nowoczesne kotły lub pompy ciepła, zapewniające większą efektywność i mniejsze zanieczyszczenie środowiska;
 • renowację systemów grzewczych;
 • izolację termiczną budynków;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • zakup i instalację systemów rekuperacji, czyli mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła;
 • instalację paneli fotowoltaicznych.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" 2024

Od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zostaną nowe regulacje w ramach programu "Czyste Powietrze", dotyczące urządzeń grzewczych. Zmiany te będą szczególnie dotyczyć pomp ciepła i kotłów na pellet, które podlegać będą dodatkowym kryteriom.

W praktyce oznacza to, że wszystkie urządzenia muszą być sprawdzone pod kątem technicznym przez niezależne laboratoria posiadające akredytację. Ponadto, zakup urządzeń będzie możliwy jedynie spośród tych, które zostały wpisane na tzw. listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Analogiczne zasady zostaną zastosowane do kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na drewniany pellet, z tą różnicą, że dla tych urządzeń nie będzie wymagana weryfikacja przez akredytowane laboratoria. Wybór będzie ograniczony wyłącznie do modeli zatwierdzonych i umieszczonych na liście ZUM.

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) została stworzona, aby ułatwić uczestnikom programu "Czyste Powietrze" selekcję urządzeń, które nie tylko spełniają wysokie standardy ekologiczne, ale również posiadają odpowiednie parametry techniczne.

Wśród urządzeń wymienionych na liście ZUM znajdują się również wysokiej klasy rekuperatory firmy PRO-VENT, takie jak modele MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, MISTRAL SLIM czy MISTRAL CITY, które są przykładem energooszczędnych rozwiązań wentylacyjnych.

Jakie są możliwe kwoty wsparcia w programie?

W edycji programu "Czyste Powietrze" z 2023 roku wprowadzono trzy progi finansowania, które prawdopodobnie zostaną zachowane również w roku 2024. Wysokość wsparcia zależy od dochodów wnioskodawcy.

Na poziomie podstawowym maksymalna kwota wsparcia wynosi 66 000 zł i jest dostępna dla osób o rocznych dochodach nieprzekraczających 135 000 zł.

Szczegółowe kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

 • Od 35 000 do 66 000 zł dla osób wymieniających stary system ogrzewania na nowoczesną pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. W ramach tej kwoty można również przeprowadzić inne prace, takie jak instalacja rekuperacji, ocieplenie budynku czy montaż instalacji fotowoltaicznej. Najwyższa kwota, 66 000 zł, jest dostępna dla tych, którzy zdecydują się na kompleksową termomodernizację.
 • Od 25 000 do 56 000 zł dla planujących wymianę na źródło ciepła inne niż pompa ciepła, np. kocioł gazowy. W tej opcji również przysługuje wsparcie na montaż rekuperacji. Maksymalne dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji włącznie z instalacją fotowoltaiczną.
 • Od 13 000 do 33 000 zł dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z wymianą źródła ciepła, ale obejmujących na przykład instalację wentylacji mechanicznej, docieplenie, wymianę stolarki otworowej czy montaż bram garażowych.

Wzmożone wsparcie finansowe jest dostępne dla osób z dochodem na członka rodziny nieprzekraczającym:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

i umożliwia otrzymanie do 99 000 zł.

Najwyższy próg dofinansowania, oferujący do 135 000 zł wsparcia, skierowany jest do osób z dochodem na członka rodziny nie wyższym niż:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dodatkowo, w ramach każdego z progi dofinansowania, wnioskodawcy mogą otrzymać środki na wykonanie audytu energetycznego.


Źródło i zdjęcia: Pro-Vent

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT