Czy potrafisz żyć bez stresu mimo kryzysu?

POSITIVE LIFE Sp z o.o. jest w trakcie przygotowań do wdrożenia nowatorskich multimedialnych programów treningowo-edukacyjnych w obszarze walki ze stresem i wypaleniem zawodowym przygotowanych przez znanego terapeutę Wojciecha Eichelbergera. Pierwszy program to "8 razyO", czyli zarządzanie energią życiową w stresie.

Czy potrafisz żyć bez stresu mimo kryzysu?

Kolejne przygotowywane programy poświęcone będą pracy z ciałem, odpoczynkowi i wychowaniu dzieci.

Dla kogo przeznaczone są multimedialne treningi? Mogą skorzystać z nich wszyscy, którzy chcieliby:

  • skutecznie radzić sobie ze stresem,
  • zmienić negatywne przekonania na temat swojego ciała,
  • zwiększyć satysfakcję czerpaną z przebywania i kontaktu z dziećmi.

Każdy trening podzielony jest na zestawy ćwiczeń skoncentrowanych na konkretnych aspektach wymagających poprawy. Towarzyszą im odpowiednie wykłady, stanowiące kompendium wiedzy w danej dziedzinie, ujęte w przystępnej i prostej formie. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na początku programu, w którym będą brać udział i skonfrontowania ich z efektem końcowym.

Zadania podczas poszczególnych kursów nie są wyłącznie wirtualne, ale odnoszą się do typowych sytuacji i problemów. Często wymagają realizacji w codziennej rzeczywistości uczestników, dzięki czemu w namacalnym sposób zmieniają ją na lepsze.

Multimedialna forma wykorzystując różnorodne sposoby komunikacji i interakcji pozwoli wielu osobom efektywnie poprawić swoje relacje z innymi, sposób funkcjonowania w pracy i rodzinie, uporządkować zaniedbane sfery życia. Takie możliwości dawały dotąd jedynie kosztowne osobiste sesje z psychologiem lub psychoterapeutą.

Dzięki szkoleniom wirtualnym każdy uczestnik może swobodnie wybierać czas swoich treningów, ustawiać przypomnienia o kolejnych zadaniach lub przesuwać je w dogodny sposób. Częstotliwość i długość sesji jest indywidualna i łatwo można je zsynchronizować z codziennymi obowiązkami.

Dzięki relatywnie niskim kosztom uczestnictwa, z programu będą mogły skorzystać rzesze osób, które nie zdecydowałyby się na wizytę w gabinecie psychologa lub z trudem otwierają się przed nieznaną osobą. Trener w czasie kursu odpowiada na pytania uczestników i pomaga im w rozwiązywaniu problemów, ale jego wirtualna obecność jest dyskretna i nie powoduje dodatkowych napięć.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1.


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT