Oczyszczalnie EKO-BIOCH dla aglomeracji

EKO-BIOCH to przydomowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna dostępna w ofercie EKO-BIO Oczyszczalnie. Pod względem budowy EKO-BIOCH jest unowocześnioną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO. Do jej eksploatacji wykorzystywany jest specjalny środek chemiczny PIX-112 (dozowany według instrukcji), który pozwala na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95% (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3).

Oczyszczalnie EKO-BIOCH dla aglomeracji

Pod względem konstrukcyjnym oczyszczalnia biologiczno-chemiczna to zbiornik podzielony na pięć komór. Pierwszą komorą, do której wpadają ścieki, jest komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Podzielona jest na dwie części: w pierwszej zachodzi proces separacji tłuszczów oraz części stałych zawartych w ściekach, w drugiej - beztlenowy proces ich oczyszczania. To właśnie do tej komory dozowany jest środek chemiczny PIX-112, który odpowiada za oczyszczenie ścieków z ponad 95% fosforanów.

Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są do komory nitryfikacyjnej - tutaj zachodzi proces oczyszczania tlenowego. Znajduje się tu mechanicznie napowietrzane złoże biologiczne w postaci szczepów bakterii tlenowych. Namnażanie bakterii odbywa się na specjalnie zaprojektowanych, pływających elementach z tworzywa sztucznego. W komorze nitryfikacji dochodzi również do namnażania się osadu czynnego w postaci kłaczków, które usprawniają proces oczyszczania.

Gdy warstwa flory bakteryjnej osiągnie odpowiednią grubość, odrywa się od podłoża i wraz z przepracowanym osadem czynnym trafia do komory osadu wtórnego. Stamtąd zawracana jest do komory denitryfikacyjnej za pomocą pompy mamutowej, by osiąść na dnie w postaci osadu. W celu usprawnienia tego procesu wykorzystywane jest powietrze, dozowane przez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe; powietrze dostarczane jest do dyfuzorów za pomocą dmuchawy membranowej. Osad gromadzący się na dnie komory osadu wtórnego jest w całości zawracany, a oczyszczone ścieki wprowadzane do wód płynących lub gruntu.

Istnieje możliwość przekonstruowania każdej zakupionej oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO w oczyszczalnię biologiczno-chemiczną EKO-BIOCH. Jeśli więc posiadacie Państwo jedną z oczyszczalni firmy EKO-BIO Oczyszczalnie, nie trzeba kupować nowego zbiornika. Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest jedynym produktem w ofercie EKO-BIO Oczyszczalnie, który może być instalowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

Źródło i zdjęcie: EKO-BIO Oczyszczalnie

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT