Poznańskie Centrum Finansowe

Obiekt biurowy w Poznaniu o powierzchni 32.000 m²
Poznańskie Centrum Finansowe

Instalacje: sterowanie oświetleniem, sterowanie zasilaniem, sterowanie centralne na panelach LCD i przyciskowych, monitorowanie zasilania z wizualizacją na PC.

Razem 1500 urządzeń magistralnych.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT