Produkty

Kontakt do producenta:  Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka
Ceramiczne Moduły Akumylacyjne CMA-duże z AKUBETU
Ceramiczne Moduły Akumylacyjne CMA-duże z AKUBETU

Moduły CMA stosowane są do budowy akumulacyjnych wymienników ciepła o masie do 1100 kg. Produkowane są z materiału charakteryzującego się doskonałymi parametrami akumulacyjnymi AKUBETU. Moduły CMA pozwalają na budowę kanałów, które wydłużają drogę spalin z wkładu grzewczego (wysokotemperaturowego paleniska) kominka do komina, a tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym wysokotemperaturowym palenisku.

Właściwy dobór ilości modułów CMA, dostosowany do wielkości posiadanego paleniska (wkładu grzewczego), pozwala poprzez wydłużenie drogi spalin na ich schłodzenie z temperatury 800°C tak, aby przy wejściu w komin osiągnęła wielkość ok. 110-190°C.

Przy obliczaniu ilości modułów przyjmujemy, że do ogrzewania domu niezbędne jest zastosowanie 70 kg masy akumulacyjnej na 1 kg spalanego suchego (o wilgotności poniżej 20%) drewna. Otrzymany w ten sposób dodatkowy wymiennik ciepła zdecydowanie podnosi sprawność naszego układu grzewczego, odzyskując ciepło, które zwykle uchodzi bezużytecznie do komina.

Dzięki zastosowaniu CMA uzyskujemy bardzo dużą dodatkową powierzchnię grzewczą, która podnosi moc cieplną naszego pieco - kominka. Zakumulowane w kilkuset kilogramowej masie ciepło promieniuje przez wiele godzin i pozwala na wydłużenie okresu grzewczego naszego urządzenia (pieco-kominka) do ok. 8-12 godzin, czyniąc jego użytkowanie o wiele bardziej wygodnym, zbliżonym, do sposobu palenia w tradycyjnym piecu kaflowym.

Praktyka wykazuje, iż zastosowanie systemu CMA do budowy tradycyjnego kominka z wkładem grzewczym pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie ilości odzyskanego ciepła, co znacznie poprawia sprawność układu i zdecydowanie wydłuża czas grzania pieco- kominka. Stosując system CMA możemy niemal dwukrotnie zmniejszyć ilość spalanego drewna.

Kategorie produktu
Kominki i piece
Pozostałe produkty firmy Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka
Inne produkty w kategorii Kominki i piece