Zawór zamykający, awaryjny HOSEGUARD® - skuteczna ochrona ludzi i urządzeń

Zawór zamykający, chroniący operatora oraz instalację pneumatyczną w przypadku jej uszkodzenia (np. pęknięcia rury lub rozerwania węża). Zasada działania jest prosta. Powietrze przepływając przez zawór jest spowalniane przez wzdłużne rowki znajdujące się na zewnętrznej stronie tłoka. Jeśli przepływ jest zbyt wysoki, powietrze nie może przepłynąć przez tłok odpowiednio szybko i dopycha go do sprężyny w kierunku gniazda. Wartość maksymalnego przepływu jest ustawiana fabrycznie i odpowiada standardowemu zużyciu podczas używania narzędzi pneumatycznych. W chwili awarii (kiedy maksymalna wartość przepływu zostanie przekroczona) np. podczas pęknięcia węża, dopływ powietrza jest automatycznie odcinany.

Zawór natychmiast zamyka się pozostawiając tylko marginalny przepływ resztkowy w uszkodzonej części instalacji.Część powietrza może ujść przez zintegrowany odpowietrznik). Dzięki temu uszkodzone elementy mogą być bezpiecznie wymienione podczas gdy pozostała część sieci sprężonego powietrza może pracować pod pełnym ciśnieniem. Po usunięciu awarii wyłączona linia napełnia się powoli aż do uzyskania wcześniejszego poziomu ciśnienia pracy. Gdy zostanie to osiągnięte, linia może być ponownie użytkowana.

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT