Przygotowanie pakietu Smart Bezpieczeństwo do zdalnej konfiguracji

Przedstawiamy, w jaki sposób należy przygotować pakiet Smart Bezpieczeństwo Inteligentnego Domu FIBARO z usługą zdalnej konfiguracji. Prawidłowe połączenie z ekspertem marki gwarantuje pomyślny przebieg całej konfiguracji.

Przygotowanie pakietu Smart Bezpieczeństwo do zdalnej konfiguracji

Jakie urządzenia wchodzą w skład pakietu Smart Bezpieczeństwo FIBARO?

 • Home Center Lite – centrala inteligentnego domu
 • Smoke Sensor 2 – czujnik dymu
 • Flood Sensor – czujnik zalania
 • Motion Sensor – czujnik ruchu, temperatury i natężenia światła
 • Wall Plug – inteligentna wtyczka
 • MCOHome PM2,5 Monitor – czujnik pyłów zawieszonych PM2,5

Za jakie elementy konfiguracji odpowiada ekspert FIBARO?

 • konfiguracja konta FIBARO ID,
 • konfiguracja dostępu zdalnego oraz dodatkowego użytkownika (członek rodziny),
 • pomoc w pierwszej konfiguracji centrali,
 • dodanie pomieszczeń,
 • pomoc w dodawaniu urządzeń,
 • dodanie scen Blokowych według potrzeb Klienta, lub przykładowych, najczęściej wykorzystywanych (do 3 scen, do 3 akcji na każdą scenę),
 • prezentacja integracji z Google Home lub Amazon Alexa.

Założenie konta FIBARO ID oraz pobranie programu do obsługi zdalnej

Program do zdalnego wsparcia Team Viewer pozwoli ekspertowi na podgląd ekranu i na wykonanie konfiguracji centrali Home Center z poziomu komputera.

System Windows:

 1. Pobierz wersję programu dla Windows.
 2. Po ściągnięciu uruchom program TeamViewerQS.
 3. Gdyby połączysz się z Ekspertem podaj mu Twoje ID i Hasło widoczne w programie.

System Mac OS:

 1. Pobierz wersję programu dla Mac OS.
 2. Po ściągnięciu uruchom program TeamViewer QuickSupport.
 3. Program może poprosić o przyznanie uprawnień do Nagrywania ekranu i Dostępu.
 4. Przyznaj uprawnienia zgodnie z informacjami na ekranie i uruchom ponownie program, aby umożliwić przeprowadzenie zdalnej sesji.
 5. Gdyby połączysz się z Ekspertem podaj mu ID i Hasło widoczne w programie.

Zakładanie konta FIBARO ID: Konto FIBARO ID pozwala na logowanie się do wszystkich usług FIBARO, między innymi umożliwi zdalne zarządzanie systemem Inteligentnego Domu, gdziekolwiek jesteś. Zalecamy utworzenie kont na dedykowanej stronie dla wszystkich domowników, którym chcemy udostępnić zarządzanie domem.

Uruchomienie i łącznie z centralą:

 • Podłącz centralę zgodnie z instrukcją obsługi w pudełku.
 • Po zakończeniu sekwencji startowej upewnij się, że trzy ostatnie diody są zaświecone.
 • Jeśli którakolwiek dioda się nie świeci, upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do Twojego routera.

FIBARO Finder - Program FIBARO Finder pozwoli Ci na odnalezienie adresu centrali Home Center w sieci domowej:

 1. Pobierz i zainstaluj FIBARO Finder dla systemu operacyjnego Windows bądź Mac OS
 2. Uruchom FIBARO Finder i kliknij “Odśwież”, wybierz kontroler, który chcesz połączyć i kliknij “Połącz”. Jeśli Twoja centrala nie jest widoczna na liście i trzy ostatnio diody są zaświecone, upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do tej samej sieci co centrala.
 3. Po udanym połączeniu uzyskasz dostęp do panelu logowania Home Center.

Pierwsza konfiguracja centrali

Etap zostanie wykonany wspólnie z ekspertem, ale możliwe jest przeprowadzenie go przeprowadzić.

 1. Zaloguj się do centrali używając domyślnych danych logowania (login: admin hasło: admin).
 2. Po pierwszym zalogowaniu Home Center pokaże ekran powitalny.
 3. Kliknij Konfiguruj, aby rozpocząć pierwszą konfigurację.
 4. Kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez konfigurację niezbędną do prawidłowego działania systemu.

Pierwsze uruchomienie urządzeń

Jeśli w trakcie instalacji któregoś produktu pojawiły się problemy lub wątpliwości, należy przerwać jego instalację i poprosić o pomoc eksperta w trakcie zaplanowanej rozmowy.

Etap dodawania urządzeń do kontrolera zostanie wykonany wspólnie z ekspertem, ale możesz go przeprowadzić wcześniej:

 1. Zainstaluj i zasil urządzenia zgodnie z instrukcją w pudełku.
 2. W interfejsie Home Center, z menu głównego wybierz Urządzenia.
 3. Z menu bocznego wybierz Dodaj lub Usuń urządzenie.
 4. W sekcji urządzeń kliknij Dodaj, żeby zacząć dodawanie.
 5. Uruchom dodawanie na urządzeniu zgodnie z informacja w instrukcji.
 6. Powtórz punkt 3 i 4 dla każdego z urządzeń.

źródło i zdjęcia: Fibar Group sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT