Firma ISOVER nagrodziła najefektywniejsze energetycznie gminy w Polsce

"Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce" skierowany był do samorządów z terenu całej Polski. Do udziału zgłosiły się 42 gminy. Spośród nich tylko 28 złożyło wymaganą dokumentację. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach.

Firma ISOVER nagrodziła najefektywniejsze energetycznie gminy w Polsce

Konkurs organizowany jest przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. W 2012 r. najefektywniejsze energetycznie gminy w Polsce wybrano po raz czwarty. Jury złożone było z ekspertów KAPE SA, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska, Związku Miast Polskich oraz partnerów konkursu, w tym także przedstawicieli firmy ISOVER. Laureatów wyłoniono do końca marca.

Ocenie poddane zostały osiągnięte w 2011 r. oszczędności w zakresie zużycia energii, w wyniku wdrożenia wybranych przedsięwzięć w stosunku do lat 2010 i 2009. Brano pod uwagę również realizację energooszczędnych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej. W kategorii do 30 tys. mieszkańców zwyciężyła gminy Czersk, w kategorii od 30 tys. do 100 tys. - Piekary Śląskie a w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców - Gdynia.

Firma ISOVER uhonorowała najefektywniejsze energetycznie gminy w Polsce statuetkami, dyplomami oraz nagrodami w wysokości 10 tys. zł. Dyrektor marketingu ISOVER Benedykt Korduła wręczył Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi statuetkę "Najbardziej efektywnego energetycznie miasta".

Gala wręczenia nagrów w "Konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce"ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska, jako główny partner tegorocznej edycji, przyznał gminie Czersk specjalną nagrodę za działania promujące budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii. Mieszkańcom gminy przysługuje zwolnienie od podatku za poddanie swoich budynków termomodernizacji. Benedykt Korduła zaprosił przedstawicieli gminy Czersk do zakładu produkcyjnego ISOVER w Gliwicach, aby zaprezentować proces wytwarzania izolacji o najlepszych parametrach technicznych na świecie.

W trakcie uroczystej gali, która miała miejsce 19 kwietnia 2012 r., Henryk Kwapisz - menadżer rozwoju rynku w firmie ISOVER - przybliżył zebranym gościom zagadnienie energooszczędnego budownictwa przyszłości, opartego o koncepcję Multi-Comfort House.

"Wszyscy korzystamy z energii. Tradycyjne zasoby naturalne służące do jej wytwarzania są nieodnawialne. Polskie budownictwo odpowiada za 40% zużycia energii, dlatego musimy wykorzystywać potencjał efektywności energetycznej, drzemiący w tej branży. Istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia rozwiązań oszczędzających energię, zarówno w gminach, jak i życiu codziennym", mówił Henryk Kwapisz.

Konkurs wyłaniający najefektywniejsze energetycznie gminy w Polsce wpisuje się w realizację celu jakim jest obniżenie przez Polskę do 2016 r. zużycia energii finalnej o 9%. Na podstawie ustawy o efektywności energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wdrażania tego celu poprzez stosowanie wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności, do których należy realizacja i finansowanie służących jej przedsięwzięć.

źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Cunstruction Products Polska Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT