Instruktaż, jak zamontować płytę akustyczną krok po kroku?

Zobacz instrukcję oraz film prezentujący, jak krok po kroku zamontować płytę akustyczną. W tym przypadku jest to StoSilent Direct Board MW 100. 

Instruktaż, jak zamontować płytę akustyczną krok po kroku?

Montaż płyty akustycznej krok po kroku:

 1. Sprawdź podłoże przy pomocy poziomnicy.
 2. Aby zapobiec powstawaniu rys, odgranicz przylegające powierzchnie przy pomocy taśmy Sto-Stuckband.
 3. Elementy montowane w suficie oklej szczelnie taśmą uszczelniającą StoSeal Bank BK.
 4. W razie potrzeby dotnij płyty. Nacięcia wykonać przy pomocy wyrzynarki, piły typu "lisi ogon" lub nożyka monterskiego.
 5. Nanieś StoSilent Coll MW na całą powierzchnię spodniej strony płyty i przeciągnij pacą zębatą 15 x 15 mm.
 6. Przyklejając płyty, zwróć uwagę na to, aby zostały zamontowane krótszym bokiem w kierunku źródła światła.
 7. Płyty ułożone według wzoru z przesunięciem wynoszącym min. 200 mm ułóż w jednej płaszczyźnie z powierzchnią i bez spoin.
 8. Systematycznie sprawdzaj jednorodność powierzchni i w razie konieczności skoryguj przy pomocy poziomnicy.
 9. Zapewnij czas schnięcia kleju zgodnie z instrukcją techniczną.
 10. Nanoś StoSilent Filler szpachlą sztukatorską w spoiny do całkowitego ich wypełnienia.
 11. Masę do spoin zostawi do wyschnięcia na 48 godzin w zalecanej temperaturze pomieszczenia powyżej +15°C.
 12. Proces schnięcia można przyspieszyć przy pomocy suszarki kondensacyjnej.
 13. Spoiny i nierówności przeszlifuj równomiernie gładką pacą szlifierską lub odpowiednim narzędziem szlifierskim. Zaleca się korzystanie ze szlifierki (granulacja P100 lub P120) ze zintegrowanym odkurzaczem.
 14. Sprawdź równości powierzchni przy użyciu poziomnicy (zalecana długość 2 m).

Źródło, zdjęcie, film: Sto Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT